Vlada dala suglasnost za financiranja sanacije zloglasne jame Sovjak

Autor: N.D. Objavljeno: 22.03.2018. 🕜 15:44 Lokacija: Zagreb

Jedna od najcrnjih točaka u Hrvatskoj konačno će biti sanirana

Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da s 56,5 milijuna kuna sufinancira sanaciju zloglasnog odlagališta opasnog otpada, jame Sovjak na Viškovu. Ukupna investicija u sanaciju tog odlagališta procijenjena je na više od 377 milijuna kuna, a ostatak novca bit će sufinanciran iz kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Fond trenutno nema sva sredstva - devet milijuna kuna ima u proračunu za ovu godinu, a preostali novac osigurat će do kraja projekta koji je predviđen do kraja 2023. Jama Sovjak korištena je za odlaganje opasnog otpada od 1956. godine u sklad u s propisima bivše Jugoslavije bez primjene bilo kakvih tehničkih mjera zaštite okoliša te bez odgovarajuće komunalne infrastrukture. Nakon proglašenja samostalnosti Hrvatske, kao i novi propisi i mjere zaštite okoliša, lokacija je konačno zatvorena 1990. i ograđena ogradom. Na početku je jama gotovo isključivo korištena za odlaganje kiselog gudrona, a kasnije za mulj iz spremnika sirove nafte i naftnih, spremnika morskog otpada, različitih petrokemijskih rezidua, rezidua od čišćenja tankera, otpadnih otapala, emulzija koje su korištenje pri rezanju, acetilenski mulj iz brodogradilišta, katran iz koksare i teret niske kvalitete zaprimljen od carinske uprave, i slično. Veći dio odloženoga materijala potječe iz lokalne industrije u bivšoj Općini Rijeka te iz susjednih općina i gradova. Blizina jame Sovjak odlagalištu otpada Viševac (gdje je odlagan isključivo komunalni otpad) za rezultat je imala činjenicu da je odlagani opasan otpad uglavnom dolazio iz lokalne kemijske industrije, iako je također odlagan i otpad iz susjedne Slovenije. 

TAGOVI