Vlada donijela strateške odrednice za zeleno gospodarstvo

Autor: N.D. Objavljeno: 29.09.2011. 🕜 11:40 Lokacija: Zagreb

Sredstva za zeleni razvoj leže u EU fondovima, FZOEU-u, Hrvatskim vodama i HBOR-u

Vlada RH donijela je na današnjoj sjednici Zaključak kojim se prihvaćaju Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva – „Zeleni razvoj Hrvatske“. Radi se o strateškom dokumentu koji će poslužiti kao osnova za izradu konkretnih međuresornih aktivnosti kao temelja razvoja zelenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva na čijim web stranicama se može naći cijeli dokument. Inicijativa za Zeleni razvoj Hrvatske predviđa postupno preoblikovanje i novo fokusiranje razvojne politike, investicija i potrošnje prema posebnim sektorima, kao što su čistije tehnologije, energetska učinkovitost, zelena gradnja, obnovljiva energija, zeleni promet, vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom, održiva poljoprivreda i šumarstvo i održivi turizam. Odrednice se ne temelje na osiguranju sredstava iz Državnog proračuna, već na korištenju Strukturnih fondova Europske unije, postojećih fondova i namjenskih sredstava u Republici Hrvatskoj (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,Hrvatske vode, Hrvatska banka za obnovu i razvoj) i kao najvažnije, na privlačenju domaćeg i inozemnog privatnog kapitala, te stranih investitora, u izgradnju, razvoj i transfer tehnologija. Sredstva koja su planirana iz Državnog proračuna minimalna su i koristit će se za informiranje i educiranje građana o glavnim postavkama Strateških odrednica. Ostala sredstva koja idu iz izvanproračunskih stavki jesu sredstva koja će se po principu "onečišćivač plaća" preusmjeravati na poticanje i financiranje aktivnosti predviđenih ovim odrednicama.