Porez na ekstraprofit od prodaje električne energije neće donijeti ogroman novac

Autor: N. D. Objavljeno: 19.05.2023. 🕜 12:56 Lokacija: Zagreb
  • Snopovi novčanica 50 eura (izvornik: Marc Dietrich / Shutterstock, 2007.)

• novac, euro, financije
    Izvor: Marc Dietrich / Shutterstock

Fond za zaštitu okoliša iz prošle je godine prenio čak 376 mil. eura neutrošenog budžeta a novac će ići na subvenciju cijene plina

Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za izmjene u proračunu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ovu godinu. Iz te suglasnosti čita se da u ovoj godini Fond računa na ukupne prihode na razini 413.608.609 eura i na rashode od 399.558.443 mil. eura, iz čega će nastati višak na razini 12,4 mil. eura. Ove godine očekuju se rast prihoda FZOEU u odnosu na prvobitni plan na razini 13,5 mil. eura od prihoda po posebnim propisima i naknadama.

Fond će uprihoditi samo 10,7 mil. eura od prihoda po posebnom nametu na ekstra zaradu od prodaje električne energije povrh limita od 180 eura/MWh, za koji je ministar gospodarstva Davor Filipović svojedobno rekao da će Fondu donijeti nevjerojatnih pola milijarde kuna. Nadalje, Fond će zaraditi 2,8 mil. eura više od poticajne naknade za smanjenje količina miješanog otpada. No, iz proračuna nije vidljivo da će se povećavati iznos planiranog financiranja sunčanih elektrana za građane, što je ministar najavljivao. 

 
Blagi rast prihoda

 

Čita se da je Fond prema planu na računu rashoda i prihoda za ovu godinu ima 3% rast prihoda i 7% rast rashoda. Na računu financiranja vidi se da je Fond iz prethodne godine, 2022. prenio 376.630.659 mil. neutrošenih eura te da nema namjeru prenositi sredstva u iduću godinu. 

Za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije planirano je ove godine 13,7 mil. eura, kao što je bilo u ranije usvojenom planu Fonda. Za provedbu programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji predviđa se 1,2 mil. eura, za održivu gradnju 674.230 eura, dok za energetsku učinkovitost u prometu odlazi 8,8 mil. eura.

Značajne izmjene tj. rast sredstava vidljiv je na stavci suzbijanja energetskog siromaštva gdje će iznos u odnosu na prvobitni plan biti povećan za 33%, na 79,6 mil. eura, što će služiti za subvencioniranje cijene plina kućanstavima i potrošačima do 10 GWh, prema odluci Vlade iz ožujka. Također, predviđa se 19,9 mil. eura više za projekte energetske učinkovitosti i 6,3 mil. eura za projekte u zaštiti okoliša.

 

TAGOVI