Za gospodarenje otpadom 34,5 milijuna kuna

Autor: B.O. Objavljeno: 25.02.2022. 🕜 08:14 Lokacija: Zagreb

Sufinanciranje sanacije divljih odlagališta i, među ostalim, uklanjanja automobilskih olupina

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) jučer je objavio tri javna poziva vrijedna 34,5 milijuna kuna. Objavljeni pozivi odnose se na razne aktivnosti gospodarenja otpadom – od sanacije divljih odlagališta i uklanjanja automobilskih olupina s otoka, pa sve do smanjenja korištenja plastike u zaštićenim područjima. 

Nastavno na prošlogodišnju provedbu sanacije područja onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš, odnosno sanaciju tzv. divljih odlagališta, program se nastavlja i u 2022. godini. 

Jedinicama lokalne samouprave je za raščišćavanje divljih odlagališta dostupno 15,5 milijuna kuna te će moći ostvariti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, tj. najviše do 800.000 kuna. Dodatnih 15 milijuna kuna osigurano je za romska naselja, kojima će se na temelju Operativnog programa nacionalnih manjina uklanjanje takvog otpada financirati u potpunosti.

 

Korisni otpad 

"Kako bi osigurale financiranje, lokalne jedinice trebaju prvo utvrditi lokacije u vlastitom ili državnom vlasništvu te prikupiti informativne ponude za izradu Plana sanacije i izvođenje radova uklanjanja, uz stručni nadzor. Na tragu poticanja kružnog gospodarstva, u sklopu sanacije je potrebno predvidjeti izdvajanje korisnog otpada i njegovo zbrinjavanje kod ovlaštenih sakupljača, dok se ostatak otpada treba predati na uređeno odlagalište", javlja FZOEU

Program sličan sanaciji divljih odlagališta je i uklanjanje auto-olupina zatečenih na otocima. Unatoč tome što Fond od 2007. godine sustavno organizira zbrinjavanje otpadnih automobila, nažalost, dio njih još se uvijek može pronaći u prirodi. 

S obzirom na to da su im vlasnici uglavnom nepoznati, takvi automobili nisu u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima, ali ih je, zbog štete koju rade okolišu, potrebno ukloniti i zbrinuti na odgovarajući način.

 

Jednokratna uporaba 

Kroz prošlogodišnji program, koji je obuhvaćao otoke, parkove prirode i nacionalne parkove, iz okoliša je uklonjeno 80-ak olupina. Posebnost ovogodišnjeg Fondovog Poziva na iskaz interesa jest što je upućen isključivo jedinicama lokalne samouprave na otocima, odnosno onima kojima otoci administrativno pripadaju. 

Nakon što se tijekom godine prikupe relevantni podaci o lokacijama i količinama olupina, Fond će izraditi plan provedbe te pokrenuti akciju njihovog uklanjanja. Odlaganje otpada posljednje je u hijerarhiji gospodarenja otpadom, a prioritet se uvijek treba dati aktivnostima koje će dovesti do smanjenja njegovog nastanka. 

Pritom, poseban interes postoji za smanjenjem količine plastike, čije se korištenje u posljednjih 50 godina povećalo čak 20 puta te danas čini više od 80 posto morskog smeća. Sukladno EU direktivi o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu, njihova je proizvodnja već značajno ograničena. Međutim, cilj je dodatno smanjiti potrebu za njenim korištenjem te potaknuti njeno recikliranje odnosno održiviju uporabu.

 

Ekološki otisak 

Na tragu toga, Fond ove godine pokreće i program 'Plastic free zone', namijenjen nacionalnim parkovima i parkovima prirode, koji bi trebali biti primjeri dobre prakse u korištenju održivih materijala i motiviranju na promjenu. 

U okviru objavljenog poziva vrijednog četiri milijuna kuna, javnim ustanovama će se sufinancirati projekti edukacije i nabave usluga i opreme koji će za svrhu imati smanjenje korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, ali i uklanjanje otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode. Pojedini prijavitelj će za takve aktivnosti moći osigurati do 150.000 kuna bespovratnih sredstava. 

Pozivom se također posebice ističe važnost aktivnosti informiranja, promotivnih akcija i edukacije šire javnosti, a sve kako bi se smanjio ekološki otisak te očuvali njihovih ekosustavi. 

Sve financirane aktivnosti u konačnici pridonose ciljevima gospodarenja otpadom, ali i postizanju ciljeva nacionalne i europske klimatske politike kao okosnice održivog razvoja u idućih 30 godina.

TAGOVI