Za Piškornicu bespovratnih 313,7 milijuna kuna

Autor: B.O. Objavljeno: 09.10.2020. 🕜 08:41 Lokacija: Zagreb

Unaprjeđuje se gospodarenje otpadom u Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji

"Godinu 2019. smo završili sa šest posto više odvajanja nego što je bilo krajem 2018. Takav napredak nije zabilježen dosad u Hrvatskoj, a rijetki su takvi rezultati i u EU-u na razini jedne godine. To pokazuje da ako zajednički radimo i ulažemo napore, možemo ostvariti rezultate", rekao je jučer ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić na potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica u iznosu od 313,7 milijuna kuna. 

Ugovor su, osim njega, potpisali direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Siniša Kukić i direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske - Piškornica Mladen Ružman


Dodatni iskorak 

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 448,2 milijuna kuna. U sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta pored Europske unije koja osigurava 69,9975 posto, sudjelovat će FZOEU (20,0025 posto) te suvlasnici tvrtke Piškornica (10 posto), Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija te općina Koprivnički Ivanec na čijem području je planirana izgradnja RCGO Piškornica. 

Izgradnjom RCGO Piškornica s pretovarnim stanicama Varaždin i Zabok, planira se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpada na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije, koje imaju oko 518 tisuća stanovnika. 

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić je istaknuo kako je riječ o iznimno značajnom projektu za četiri županije sjeverozapadne županije. Poručio je kako jedinice lokalne samouprave moraju učiniti dodatne iskorake u smjeru povećanja odvajanja otpada. "Odgovornost za učinkoviti sustav gospodarenja otpadom je na svima nama. Na Ministarstvu, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županijama, gradovima, općinama i građanima", istaknuo je.

 

Obnovljivi izvori

Direktor FZOEU-a Siniša Kukić je naglasio kako je Fond od samog početka uključen u projekt gradnje RCGO-a Piškornica te su do sada za pripremu dokumentacije radi aplikacije na fondove EU-a i za otkup zemljišta Piškornici dali 12 milijuna kuna. 

Uz sredstva osigurava iz fondova EU-a, FZOEU će tijekom narednog razdoblja osigurati dodatnih 89,7 milijuna kuna kako bi se zaokružila financijska konstrukcija ovog strateški važnog projekta. 

Ključne aktivnosti koje će izvršavati u RCGO Piškornica su priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora, obrada otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. 

Ukupni kapacitet postrojenja planiran je na 99 877 t godišnje, od čega 70 602 t/god za miješani komunalni otpad, 28 671 t/god za ostatke nakon sortiranja i 604 t/god za glomazni otpad, dok je kapacitet postrojenja za ostatni građevni otpad planiran na 11 074 t godišnje, javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

TAGOVI