Zagreb u projektu smanjenja komunalnog otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 09.12.2021. 🕜 08:39 Lokacija: Zagreb

Tomašević najavio da će grad do kraja njegovog mandata imati svoju sortirnicu i kompostanu

Grad Zagreb provodi EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Projekt je usmjeren unaprjeđenju sustava odvojenog prikupljanja otpada odnosno smanjenju odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022., povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. 

Želimo u najkraćem mogućem roku zatvoriti odlagalište Jakuševec, te u ovom mandatu ostvariti da Grad Zagreb konačno ima vlastitu sortirnicu. Jedan od ciljeva je i da Grad mora imati svoju kompostanu za biootpad na kojoj radimo sa resornim tijelima. Njome bismo smanjili troškove odlaganja biootpada koji prikupljaju građani, a otkupljuju ga privatna poduzeća za čak tri puta“, izjavio je Tomašević te dodao kako i ovim projektom Grad ide u bolji sustav održivog gospodarenja otpadom. 

 Ovim projektom obuhvaćene su investicije u vozila i opremu za odvojeno prikupljanje otpada te nova ulaganja u opremu za biootpad uz sve projekte aktivnosti do kraja 2022. godine. Projekt je sufinancirala Europska unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 93,9 mil. kn, od čega je udio EU sufinanciranja 75. 6 ,il. kn, a provodi se do 31. prosinca 2022. godine. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partner u projektu Zagrebački holding d.o.o. sa svojim podružnicama Čistoćom i Zrinjevcem.

TAGOVI