Završena je varaždinska sortirnica

Autor: B. O. Objavljeno: 03.07.2023. 🕜 08:29 Lokacija: Varaždin
  • Panorama Varaždina (izvornik: xbrchx / Shutterstock, 2019.)

• Varaždin, Varaždinska županija
    Izvor: xbrchx / Shutterstock

Sortirnica je smještena u zoni Motičnjak u Varaždinu te će, prema planu, obraditi oko sedam tisuća tona otpada godišnje

Grad Varaždin uspješno je realizirao projekt gradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, čime je ostvaren značajan korak prema održivom gospodarenju otpadom.

Provedba projekta počela je 12. veljače 2021., a završila 1. srpnja 2023. godine. Radovi na postrojenju počeli su 28. siječnja 2022., a tehnički pregled je obavljen 16. svibnja 2023. godine, nakon čega je izdana uporabna dozvola koja je postala pravomoćna 25. svibnja, čime je postignut prvi rezultat ovog projekta.

"Sortirnica je građevina namijenjena gospodarenju otpadom, u kojoj se odvojeno prikupljeni otpad koji se može reciklirati kao što je papir, karton, plastika, metali, tekstil i drugi materijali, dodatno razvrstava, mehanički obrađuje, privremeno skladišti i predaje tvrtkama ovlaštenima za recikliranje koje otpad pretvaraju u vrijedne i korisne sirovine od kojih se proizvode novi proizvodi. Dodatnim sortiranjem otpada u sortirnici ispravljaju se pogreške u primarnom razvrstavanju otpada u našim domovima, na poslu, u školi, itd.", objavljeno je na stranicama Grada Varaždina

 

Održivi razvoj

Omogućavanjem recikliranja korisnih materijala iz otpada umjesto njihovog odlaganja na odlagalištima, projekt doprinosi unapređenju sustava gospodarenja otpadom povećanjem stope oporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagalište. Ovaj projekt predstavlja značajnu investiciju u budućnost i važan doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja svih jedinica lokalne samouprave koje će koristiti sortirnicu.

Sortirnica Varaždin smještena je u zoni Motičnjak u Varaždinu i planira se da će godišnje obraditi oko 7.000 tona otpada prikupljenog na području gradova Varaždina, Ivanca i Lepoglave te općina Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko. 

Prema očekivanjima, u prvoj punoj kalendarskoj godini rada sortirnice će nakon obrade 5.795 tona otpada biti spremno za recikliranje.

 

Upravitelj sortirnice

Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 6,7 milijuna eura, pri čemu prihvatljivi troškovi iznose oko gotovo 4,75 milijuna eura. 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., s iznosom od oko 4,03 milijuna eura.

U narednom razdoblju bit će raspisan javni natječaj za odabir upravitelja sortirnice, a predviđa se da će u njoj raditi oko 15 djelatnika, čime projekt doprinosi stvaranju radnih mjesta.

TAGOVI