Završeni građevinski radovi na sanaciji Pržića

Autor: B.O. Objavljeno: 19.03.2021. 🕜 08:45 Lokacija: Cres

Vrijednost radova je 10,8 milijuna kuna

Građevinski radovi na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Pržići jučer su i službeno završeni, objavio je Grad Cres na društvenoj mreži Facebook. 

Sanacija je provedena tako da se postojeći otpad prikupio na manju površinu, a potom je prekriven gornjim brtvenim sustavom čime je znatno smanjena površina i obujam odloženog otpada. 

Ukupna površina regeneriranog zemljišta odlagališta u sklopu ovog projekta je 2,17 ha, a presloženo je gotovo 100 tisuća prostornih metara materijala.

 

Metan u tragovima 

Cilj projekta je sanirati i zatvoriti postojeće odlagalište otpada što će pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i na turizam. 

Da se u tome uspjelo pokazuju i podaci monitoringa prema kojima je već prošle godine metana bilo samo u tragovima, a sve se otpadne vode prikupljaju i odvode u taložnik. 

Radove je izvršila tvrtka Bemix iz Šibenika koja je u postupku javne nabave ocijenjena najpovoljnijom, a vrijednost investicije je 10,8 milijuna kuna od čega se 85 posto sufinancira bespovratnim europskim sredstvima iz Kohezijskog fonda, 10 posto su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), dok je ostatak uložio Grad Cres.

TAGOVI