Zeleni napali Milanovića zbog govora u Parizu

Autor: N.D. Objavljeno: 01.12.2015. 🕜 14:23 Lokacija: Zagreb

Milanović priča o obnovljivcima, a gradio bi TE Plomin C i tražio naftu na Jadranu

Nastup premijera Milanovića na otvorenju klimatskog samita u Parizu još jednom je pokazao do koje mjere naši političari govore jedno na međunarodnim skupovima, a rade potpuno suprotno na domaćem planu, ističe Zelena akcija. "Izjava kako „svaki oblik rasta baziran na visokougljičnim modelima više nije učinkovit, već dapače, predstavlja prijetnju svijetu za buduće generacije[i]“ u jasnoj je suprotnosti s energetskom politikom dosadašnje Vlade g. Milanovića koja se bavila gotovo isključivo promocijom dva visokougljična projekta: termoelektranom Plomin C na ugljen i eksploatacijom nafte na Jadranu. Žalosno je slušati g. Milanovića kako objašnjava međunarodnoj zajednici da „energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije mogu otvoriti nova zelena radna mjesta“, dok u stvarnosti na tom području njegova Vlada nije učinila gotovo ništa. Pozivamo novi saziv Sabora da osigura temeljitu reformu dosadašnje loše energetske i razvojne politike te potakne izradu nove niskougljične razvojne strategije RH. Podsjećamo kako je novi saziv Sabora zadnji koji još može nešto učiniti po pitanju poticanja održivog razvoja u Hrvatskoj i osiguranja efikasne akcije za suzbijanje prijetnje klimatskog kaosa", stoji u priopćenju.

TAGOVI