Zeleni šalju svoje sugestije za postupanje s otpadom

Autor: N.D. Objavljeno: 22.03.2016. 🕜 10:25 Lokacija: Zagreb

Traži se odustajanje od regionalnih centara za gospodarenje s otpadom i gradnje spalionice

Koalicija neformalnog naziva 'Zero Waste Hrvatska' koju čine 44 okolišne udruge okupljene u Zeleni forum i još 18 udruga i inicijativa građana poslala je danas zajedničke sugestije za izradu novog prijedloga Plana gospodarenja otpadom 2015.-2021. Oni zahtijevaju da se u novi prijedlog Plana ugrade kvalitetne mjere smanjenja, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada bazirane na zero waste konceptu koje poštuju hijerarhiju gospodarenja otpadom, štite okoliš i ne ugrožavaju zdravlje. Plan gospodarenja otpadom je provedbeni dokument koji će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u RH za razdoblje do 2021. godine. Prošli Plan bio je na snazi do 2015. godine te se hitno mora donijeti novi kako bi se unaprijedio hrvatski sustav gospodarenja otpadom koji je godinama među najgorima u EU. U Hrvatskoj se odvaja samo 15% ukupne količine otpada, do 2020. obvezni smo odvajati 50%, a uz to imamo i brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe, recikliranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta. Koalicija udruga očekuje od Ministarstva uspostavu kvalitetnog sustava koji vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša. 
Naglasak je stavljen na transformaciju sustava baziranog na poštivanju prioritetnih koraka u gospodarenju otpadom. To uključuje odustajanje od koncepta regionalnih centara za miješani otpad, izgradnje spalionica otpada i spaljivanja u cementarama koji je dokazano najskuplji i štetan sustav obrade otpada.  Traži se otvaranje centara za ponovnu uporabu, opskrbu građana infrastrukturom za odvajanje otpada na kućnom pragu, uvođenje naplate prema stvarno proizvedenoj količini miješanog otpada, izgradnja infrastrukture za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnom nivou te kvalitetan Plan sprječavanja nastanka otpada s mjerama poput zabrane besplatnog dijeljenja plastičnih vrećica, uspostave učinkovitog nacionalog sustava doniranja hrane i raznolike edukativne kampanje koje će stimulirati građane na smanjenje količina otpada u nastanku. Pozivaju Ministarstvo da uvaži komentare javnosti te izradi prijedlog Plana baziran na tim preporukama. Uz to, da izradi i novu Stratešku studiju utjecaja prijedloga Plana na okoliš koja će argumentirano donositi zaključke. Navedeni dokumenti potom moraju na novo javno savjetovanje i uključivati internetsko savjetovanje te javna izlaganja u većim gradovima Hrvatske, kako bi se zainteresiranoj javnosti što bolje predstavio prijedlog Plana i Strateška studija utjecaja na okoliš.

TAGOVI