Zeleni savez EU-a i Norveške

Autor: B. O. Objavljeno: 25.04.2023. 🕜 14:11 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Norveška (FOTO: Mikita Karasiou/Unsplash; 2023.)

• Norveška, zastave
    Izvor: Mikita Karasiou/Unsplash

Najobuhvatniji oblik bilateralne suradnje uspostavljen u okviru Europskog zelenog plana

Europska unija i Norveška jučer su osnovali zeleni savez s ciljem intenziviranja zajedničkog djelovanja u području klime, zaštite okoliša, čiste energije i industrijske tranzicije. Sporazum su u Bruxellesu potpisali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i norveški premijer Jonas Gahr Støre.

"Norveška je dugogodišnji i pouzdan partner EU-a i imamo zajedničku viziju izgradnje klimatski neutralnog kontinenta. Želimo da naša društva i gospodarstva zajedno napreduju, uz istodobno smanjenje emisija, zaštitu prirode, dekarbonizaciju naših energetskih sustava i ozelenjivanje naših industrija. Zeleni savez dodatno učvršćuje našu povezanost i omogućuje nam da zajedno osmislimo bolju budućnost", izjavila je von der Leyen.

Izvor: Shutterstock

"Norveška je naš susjed, saveznik i partner. Ovaj zeleni savez temelji se na zajedničkim vrijednostima i uzajamnoj snažnoj predanosti suočavanju s klimatskom krizom i krizom bioraznolikosti. Zajedno ćemo raditi na postizanju napretka u svim aspektima zelene tranzicije: od energije iz obnovljivih izvora, čistog prometa i sirovina do ribarstva, plastike, kružnog gospodarstva i problema krčenja šuma. Budući da je za to potrebno globalno djelovanje, udružit ćemo snage kako bismo uvjerili svoje globalne partnere da slijede naš primjer. Vrlo mi je drago što ćemo surađivati s Norveškom kako bismo osigurali zeleniju i zdraviju budućnost za cijelo čovječanstvo", istaknuo je izvršni potpredsjednik EK-a za Europski zeleni plan Frans Timmermans

Obje strane ponovno ističu svoju odlučnost da emisije stakleničkih plinova smanje za barem 55 posto do 2030. u odnosu na 1990. i da najkasnije do 2050. postignu klimatsku neutralnost. Cilj je da se porast globalne temperature u skladu s Pariškim sporazumom zadrži ispod granice od 1,5 °C uz istodobno osiguravanje energetske sigurnosti te zaštite okoliša i ljudskih prava. 

 
Nekoliko područja

EU i Norveška blisko će surađivati kako bi osigurali uspješnu provedbu Pariškog sporazuma i povijesnog sporazuma o bioraznolikosti dogovorenog na Konferenciji stranaka Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti COP15.

Zeleni savez EU-a i Norveške, pripremljen i dogovoren pod pokroviteljstvom Fransa Timmermansa, bit će usmjeren na nekoliko područja. 

Ponajprije, to je odlučnija borba protiv klimatskih promjena, uključujući suradnju u području prilagodbe klimatskim promjenama, određivanja cijena ugljika, uklanjanja ugljika te hvatanja, prijevoza, upotrebe i njegovo skladištenje. 

Izvor: Pedro Tavares / Shutterstock

Zatim, poboljšavanje suradnje u pitanjima okoliša s naglaskom na zaustavljanju i preokretanju procesa gubitka bioraznolikosti te degradacije i krčenja šuma, promicanju kružnog gospodarstva i upravljanju cijelim životnim ciklusom plastike, razvoju globalnih standarda za upravljanje kemikalijama i otpadom te održivom upravljanju oceanima; podupiranje zelene industrijske tranzicije i daljnje jačanje političke i industrijske suradnje putem strateških partnerstava, kao što je buduće strateško partnerstvo za održive lance vrijednosti sirovina i baterija; ubrzavanje prelaska na čistu energiju s naglaskom na vodiku i energiji iz obnovljivih izvora na moru te dekarbonizaciju prometnog sektora za sve vrste prijevoza, pri čemu je posebice važno postizanje nulte stope emisija stakleničkih plinova i nulte stope onečišćenja iz pomorskog prometa. 

Također, taj će savez biti usmjeren na povećanje regulatorne i poslovne suradnje kako bi se utvrdili globalni standardi za inovativna ekološka rješenja potrebna za ubrzanje prijelaza na kružna gospodarstva i gospodarstva s nultom neto stopom emisija; učvršćivanje postojeće suradnje u istraživanjima, obrazovanju i inovacijama u područjima dekarbonizacije, energije iz obnovljivih izvora i biogospodarstva te suradnju na promicanju održivog financiranja i ulaganja kako bi se Europa usmjerila prema okolišno održivom i klimatski neutralnom gospodarstvu otpornom na klimatske promjene.

 

Načelo predostrožnosti

Zeleni savez najobuhvatniji je oblik bilateralne suradnje uspostavljen u okviru Europskog zelenog plana. Obje se strane obvezuju na klimatsku neutralnost i usklađivanje svojih nacionalnih i međunarodnih klimatskih politika kako bi postigle taj cilj. 

To je tek drugi sporazum te vrste; prvi je bio Zeleni savez EU-a i Japana, potpisan 2021. godine. 

EU i Norveška također će zajednički promicati ambiciozno djelovanje u području klime globalno. U tu će svrhu kao jedni od vodećih donatora financijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promjena surađivati u pružanju potpore zemljama u razvoju i gospodarstvima u usponu u procesu provedbe njihovih politika u području klime i okoliša.

Kako bi se porast globalne temperature zadržao ispod 1,5 °C, u sporazumu se potvrđuje da je potpuno poštovanje načela predostrožnosti od presudne važnosti u arktičkoj regiji, javlja EK.

TAGOVI