Poticanje eko-inovacija u Hrvatskoj

Autor: N. Domazet Objavljeno: 26.06.2017. 🕜 09:41 Lokacija: Zagreb

Međimurska županija kao primjer dobre prakse

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta EcoInn Danube organizirala je raspravu sa svrhom upoznavanja ključnih dionika s ciljevima projekta te raspraviti trenutnu situaciju u području energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj, utvrditi potrebe i probleme u području eko-inovacija te raspraviti moguća rješenja u svrhu izrade zajedničke transnacionalne strategije o eko-inovacijama. Cilj samog projekta je unaprijediti okruženje za razvoj eko-inovacija u Dunavskoj regiji te poboljšati suradnju inovatora u području eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko tehnologija kroz povezivanje inovatora, znanstvene zajednice, industrije, malih i srednjih poduzeća, investitora, lokalnih tijela javne vlasti, nevladine organizacije i poduzetničkih potpornih institucija. Projekt uključuje 16 partnera iz 13 zemalja s ukupnim proračunom oko dva milijuna eura. Zaključci s rasprave su sljedeći:
1) Gospodarstvo Hrvatske je malo i nije otvoreno za nove ideje zbog čega je jedna od glavnih barijera ulaska na tržište s inovacijom upravo nepovjerenje u državu i pravni sustav.
2) Domaći poduzetnici nedovoljno surađuju i umrežavaju se zbog čega je nedostatno poznavanje domaćeg tržišta i potencijala suradnje.
3) Zbog ograničenih resursa za istraživanje i razvoj, rijetka su mala poduzeća koja se bave inovacijama (izuzev određenih industrija poput informacijske i komunikacijske tehnologije). Velika poduzeća trebaju biti pokretači inovacija.
4) Kako bi se potaknule inovacije i njihova komercijalizacija nužno je ojačati poduzetničke kompetencije, prvenstveno uvođenjem poduzetničkih tema u visokom obrazovanju. Uz to, potrebno je potaknuti akademsko poduzetništvo.
5) Za generiranje potražnje za eko-inovacijama preduvjet je zorno prikazati koristi koje donosi njihova primjena i to kroz pilot projekte i pokazne projekte.
6) Međimurska županijama ističe se pozitivnim primjerima u razvoju i primjeni inovacija što bi trebalo iskoristiti kao primjere dobre prakse.
 

TAGOVI