U prosincu prošle godine Hrvatska elektroprivreda je u rad pustila petu po redu veliku neintegriranu (samostojeću) sunčanu elektranu. Riječ je o SE Kosore Jug priključne snage 2,1 MW, izgrađenoj na južnom dijelu Radne zone Kosore na području grada Vrlike. U elektranu je na površini 2,6 ha ugrađeno gotovo 5500 fotonaponskih modula. Očekivana godišnja proizvodnja oko 2,9 GW h bit će dovoljna za zadovoljavanje potrošnje oko 1000 kućanstava. U tu je elektranu HEP investirao oko 11 milijuna kuna.

SE Kosore Jug
SE Kosore Jug

Prva sunčana elektrana u portfelju HEP-a je SE Kaštelir, snage 1 MW, koju je u pogonu preuzeo 2019. godine. Smještena je na lokaciji Sabadin na području općine Kaštelir - Labinci u Istri. Ima godišnju proizvodnju 1,4 - 1,5 GW h električne energije i to je jedina HEP-ova sunčana elektrana u statusu povlaštenog proizvođača sa zajamčenom otkupnom cijenom. Na istoj je lokaciji 2021. godine izgrađena i puštena u rad i druga faza SE Kaštelir. Ima snagu 2 MW i godišnje će proizvoditi oko 2,9 GW h električne energije. Na površini oko 40 000 m2 instalirano je 9240 FN modula domaćeg proizvođača Solvis iz Varaždina. Vrijednost investicije iznosila je 15 mil. kuna. U Istri je od prošle godine u pogonu i SE Marići snage 1 MW. Izgrađena na području općine Žminj, a godišnje će proizvoditi oko 1,2 GW h električne energije. Vrijednost investicije iznosila je 9 mil. kuna. I u tu su elektranu ugrađeni Solvisovi FN moduli, a u planu je njezino proširenje za dodatna 2 MW.

SE Kaštelir
SE Kaštelir 1 i 2
SE Marići
SE Marići

Do sada najveća HEP-ova sunčana elektrana izgrađena je na otoku Visu, a u pogon je ušla 2020. godine. Priključna snaga SE Vis je 3,5 MW, a smještena je na lokaciji površine 5,5 ha, na brdu Griževa glavica u blizini naselja Žena Glava. U elektrani je instalirano 11 200 FN modula, a ugrađeno je pet frekvencijskih pretvarača nazivne snage 720 kW, proizvoda domaćeg proizvođača Končar, u suradnji s kojim je HEP i realizirao taj projekt. Očekivana prosječna godišnja proizvodnja je oko 5 GW h električne energije, čime se mogu podmiriti potrebe oko 1600 kućanstava. Izgradnjom elektrane otok Vis dobio je vlastiti obnovljive izvor energije i veću sigurnost opskrbe električnom energijom. Vrijednost investicije iznosila je 31,3 mil. kuna. U tijeku je postavljanje baterijskog spremnika uz elektranu. Spremnik snage 1 MW i kapaciteta 1,44 MW h koristit će se za pružanje usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava i za očuvanje stabilnosti mreže na otoku.

SE Vis
SE Vis

Sve te elektrane dio su HEP-ova plana da do 2030.godine u sunčanim elektranama ima 350 MW instalirane proizvodne snage.

HEP poziva zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije

Hrvatska elektroprivreda nastavlja istraživati mogućnost integracije u svoj proizvodni portfelj projekata obnovljivih izvora energije koji su završeni ili se nalaze u visokom stupnju razvoja.
S tim ciljem, na internetskim stranicama HEP-a objavljen je trajni javni poziv zainteresiranim partnerima za izgradnju i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Hrvatske.
Novi javni poziv je upućen pravnim ili fizičkim osobama zainteresiranim za prodaju projekata: neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u razvoju i pogonu (snage uključivo i veće od 5 MW), prodaju projekata vjetroelektrana u pogonu (prednost imaju lokacije s više od 2500 h rada godišnje) te prodaju projekata hidroelektrana u razvoju i pogonu (snage uključivo i veće od 1 MW).
Poziv je, također, upućen i jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) zainteresiranim za izgradnju sunčanih elektrana, odnosno pripremu prostornoplanske dokumentacije za projekte sunčanih elektrana na površinama većim od 100 000 m2.
Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati i boljim mikrolokacijskim uvjetima.