Potpredsjednica Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić poručila je da Republika Srpska neće prezati ni od međunarodne arbitraže kada je riječ o sprječavanju Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad nadomak granice sa BiH i centra Novog Grada. Dapače, ona se nada će u tome imati podršku Predsjedništva BiH i novog Vijeća ministara. Građani s druge strane bosankohercegovačke granice u čijoj blizini, na Trgovskoj gori blizu Dvora na Uni, bi se trebalo graditi skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad, prikupili su 20.000 potpisa protiv odlagališta i nastavljaju snažno lobirati kod tamošnjih vlasti. Iz Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske tamošnjim medijima kažu da su za odluku Vlade Hrvatske čuli iz medija, te ističu kako je ova odluka neprihvatljiva i da predstavlja presedan u međunarodnim odnosima. Kažu da razmatraju sve mogućnosti djelovanja s obzirom da je u navedenom programu, za period 2019-2020. planirano izdavanje lokacijske dozvole. “To podrazumijeva i provođenje postupka procjene uticaja projekta na okoliš. Koristeći mehanizme i naša prava koja proističu iz ESPOO konvencije i SEA protokola, koje su obje zemlje ratificirale, mi ćemo se uključiti u proces odlučivanja i učiniti sve da se od ove lokacije odustane”, navodi se u dopisu Ministarstva. Nadležni entitetski organi ali i stanovnici mjesta koja će biti zahvaćena planiranom lokacijom odlagališta nuklearnog otpada očekuju od novog Savjeta ministara i Predsjedništva BiH da se aktivnije uključe u rješavanje ovog pitanja s obzirom da svi dosadašnji napori nisu urodili plodom.