Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine ostvarila ukupne prihode od 466,3 mil. kuna i ukupne rashode od 492,7 milijuna kuna, što znači da je ostvaren gubitak iz poslovanja od 26,4 mil. kuna! No, istodobno je ostvarena pozitivna dobit prije kamata, oporezivanja, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) od 25,2 mil. kuna, dok EBITDA marža iznosi 5,5% (u 2017. godini je bila 1,5%). Takav ostvareni neto rezultat predstavlja poboljšanje za 6,9 mil. kuna u odnosu na ostvareno 2017. godine, dok je ostvarena bolja EBITDA za 16,8 mil. kuna (u 2017. je gubitak bio 33,3 mil. kuna, a EBITDA 8,4 mil. kuna). Pri tome se radi o najvećim EBITDA-i i EBITDA marži ostvarenim u posljednjih deset godina poslovanja Grupacije (iako je uz spomenutu EBITDA ostvaren i dodatni gubitak iz prekinutih aktivnosti od 18,1 mil. kuna).  
Osnovni razlog neto gubitka odnosi se na djelatnost proizvodnje teške opreme, za što je donesena odluka o prestanku aktivnosti i koja je kao dio poslovanja tvrtke Đuro Đaković Industrijska rješenja ostvarila u 2018. godini gubitak od 18,1 mil. kuna. No, i tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila također je ostvarila rezultat manji od planiranog zbog povećanog utroška radnih sati zbog velikog broja zahtijevanih izmjena na novom tipu vagona, njegove tehnološke složenosti, značajnog povećanja broja proizvedenih vagona mjesečno i uhodavanja proizvodnje novog  tipa vagona. 
U svakom slučaju, izvoz je ostao glavni izvor prihoda Grupacije (64,5% prihoda) i na razini je iz prethodne godine. Tako treba istaknuti da je u području Transporta, unatoč poteškoćama, ostvareno značajno povećanje izvoza (za 8,7%, odnosno za 21,7 mil. kuna) pa je time gotovo nadoknađen gubitak izvoza u području Industrije i energetike od proizvodnje teške opreme (smanjenje izvoza za 20,5 mil. kuna u 2018. godini).
Isto tako, kako je u listopadu 2018. godine potpisan i ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u visini 95 mil. kuna, neto radni kapital Grupacije je sada poboljšan i pozitivan u iznosu od 28,6 mi. kuna, a u odnosu na 2017. poboljšan je za 113 mil. kuna.
Jedan od ciljeva Grupacije za 2019. godinu sada je dovršetak procesa restrukturiranja tvrtke Đuro Đaković Industrijska rješenja, koja time više ne bi bila generator gubitaka i počela bi pozitivno poslovati, a grupacija bi eventualnom prodajom dijela imovine dodatno poboljšala likvidnost. Drugi cilj je ostvarivanje pozitivnog poslovanja u području Transporta, gdje treba uhodati proizvodnju novog tipa vagona i ostvariti rast prodajnih cijena, ali i riješiti preostale interne neučinkovitosti u procesu proizvodnje. S druge strane, to područje poslovanja ima popunjene kapacitete za cijelu poslovnu 2019. godinu. Nakon što se ti ciljevi ostvare, Đuro Đaković Grupa ima namjeru izlaska na tržište kapitala, izvijestila je tvrtka koristeći servis OTS HINA-e.