Iako je na tržištu formalno aktivno 11 opskrbljivača električne energije samo HEP Opskrba javila se na natječaj za opskrbu električnom energijom ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada Zagreba. Procjenjana vrijednost natječaja iznosila je samo 374,1 milijun kuna, a HEP Opskrba dala je ponudu 58 mil. kuna veću, tj. 432,5 milijuna kuna bez PDV-a odnosno 488 mil. kn s PDV-om. Odlučeno je da će ta tvrtka iduće dvije godine električnom energijom osvjetljavati gradske ustanove, jer formalni uvjeti su zadovoljeni a žalbi nije bilo. Tržište električne energije u Hrvatskoj prilično je zamrlo jer cijene električne energije rastu i tvrtke koje mahom uvoze električnu energiju ne žele preuzimati rizik. HEP je tu na domaćem terenu i ima povoljan energetski miks kojim disperzira rizik.