U računima za vodu i električnu energiju Hrvati plaćaju 13% PDV-a. Za usporedbu, u Velikoj Britaniji ne plaća se PDV na vodoopskrbu. U Njemačkoj PDV na električnu energiju iznosi 19% posto, u Francuskoj 5,5%, Nizozemskoj i Portugalu šest posto, u Sloveniji 9,5%, a u Italiji, Austriji i Španjolskoj 10%. Talijanskim je kućanstvima PDV na prirodni plin i struju 10%, na Malti je struja za kućanstva oporeziva s pet posto PDV-a, a u Velikoj Britaniji su prirodni plin i struja oporezivi s pet posto PDV-a. U Irskoj se sva energija oporezuje s 13,5% PDV-a a u Španjolskoj taj je porez 13%. U cijeni goriva čak 60% odnose trošarine i PDV kao i naknde za ceste. Zanimljivo je da Hrvatska ima ogromne namete povezane s okolišem, a oni su u 2014. iznosili čak 3,86% BDP-a, dok je EU prosjek bio 2,46% BDP-a. Po tim nametima (trošarinama, porezima i sl.) Hrvatska je druga među EU članicama, a veće oporezivanje ima samo Slovenija. Energetski nameti nose pak 2,33% BDP-a, što je znatno više od EU prosjeka koji iznosi 1,88% BDP-a.