Prema analizi klimatskog think-tanka Carbon Tracker na uzorku od 619 termoelektrana u Europskoj uniji njih 54% posluje s gubitkom, a 2030. ta bi brojka mogla biti 97%. Upozoravaju investitore da energetske kompanije do tada planiraju zatvoriti 27% kapaciteta a kompletno povlačenje iz ugljena do 2030. moglo bi dovesti do gubitaka od oko 22 milijarde eura. Razlog takvoj situaciji su rastući standardi kvalitete zraka koji trebaju biti postignuti do 2021., jer 70% postojećih elektrana treba instalirati nove skupe tehnologije. Tu je važan faktor i rast cijena kvota za ugljični dioksid koji utječu na rast proizvodnje iz ugljena dok cijene čistih tehnologija kontinuirano padaju. Izvještaj sugerira da će nivelirani trošak proizvodnje energije (LCOE) iz nove offshore vjetroelektrane ili FN elektrane između 2024. i 2027. biti niži od LCOE-a postojeće termoelektrane na ugljen. U izvještaju stoji da su RWE i Uniper mogu izbjeći gubitak od 5,3 milijarde eura, odnosno 1,7 milijarde eura zatvarajući elektrane na ugljen do 2030. Ta strategija smanjila bi gubitke za svih 15 najvećih europskih operatora elektrana, osim Enela i rumunjskog CE Oltenije. Danska, Finska, Francuska, Italija, Nizozemska, Portugal i Velika Britanija već su odredile godinu gašenja svojih kapaciteta na ugljen. EK je predložila zabranu zarade za zakup kapaciteta za termoelektrane na ugljen do 2025., minirajući tako potpore toj tehnologiji. Više pročitajte OVDJE.