Hidroelektrana Brežice, peta od šest hidroelektrana na donjem toku rijeke Save u Sloveniji, puštena je u rad 2. listopada. Izgradnja ove hidroelektrane kapaciteta 45 MW počela je u ožujku 2014, a troškovi izgradnje procjenjuju se na 261 milijuna eura. To je elektrana protočno-akumulacijskog tipa, s tri kaplan vertikalna agregata. Planirana godišnja proizvodnja HE Brežice je 161 GWh. Ovaj izuzetno složen višenamjenski projekt, osim proizvodnje električne energije, ima za cilj i infrastrukturno uređenje, uređenje vodotoka, zaštitu od poplava, zaštitu i podizanje podzemnih voda te povećanje zaliha pitke vode. 
S vlasnikom elektrana na donjoj Savi, društvom HESS (Hidroelektrane na spodnji Savi), konzorcij Končar - Inženjering za energetiku i transport (KET) - Litostroj Power je 2013. godine potpisao ugovor za proizvodnju, isporuku, montažu i puštanje u pogon proizvodnih jedinica s pomoćnom opremom. KET je isporučio tri generatora maksimalne trajne radne snage od 21,5 MVA sa sustavima uzbude i monitoringa agregata, a sva oprema je proizvedena u Končarevim društvima Generatori i motori, Elektronika i informatika te Institut za elektrotehniku.