U sklopu projekta Unije – samoodrživi otok planira se izgradnja podne (neintegrirane, na tlu) sunčane elektrane snage jedan MW, izjavio je zamjenik župana Primorsko-goranske županije Vojko Braut na redovitoj konferenciji PGŽ-a za novinare koja je nedavno održana u Rijeci. 

"HEP je potvrdio interes za ulaganje, ishodovana je lokacijska dozvola te se čeka energetsko odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Na ovaj se nadovezuje i projekt INSULAE koji se također provodi na Unijama, a radi se o sustavu za baterijsku pohranu energije koja je proizvedena u sunčanoj elektrani", rekao je, pritom izvijestivši o projektima Europske unije koje provodi Regionalna energetska agencija (REA) Kvarner. 

Tako je cilj projekta ISLANDER, nastavio je, ubrzanje dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetskih sustava te kako teče u dvije faze. "Prva faza je realizacija pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum gdje će se prvi puta uvesti tehnologija, a nakon toga mi preuzimamo tako da će se raditi dva replikacijska plana, jedan za Cres, a drugi za ostale kvarnerske otoke. Od 11 partnera iz sedam europskih zemalja, REA Kvarner je jedini iz Hrvatske", naglasio je, izvijestila je Primorsko-goranska županija.