Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) zajmom od 18 milijuna eura podupire gradnju prve velike vjetroelektrane na Kosovu. Vjetroelektrana Kitka snage 32,4 MW prekretnica je na putu prema dekarbonizaciji Kosova gdje je proizvodnja energije uglavnom oslonjena na ugljen. Također, nedostatak pouzdanog pristupa električnoj energiji jedna je od najvećih kosovskih razvojnih prepreka.


Ambiciozan cilj 

Projekt u Kitki već je počeo s radom, a razvila ga je turska energetska grupacija Guris. Vjetroelektrana će povećati godišnju proizvodnju električne energije na Kosovu za više od 1,4 posto. K tomu, smanjit će emisije za 81 000 tona CO2 godišnje. 

Inače, trenutačna energetska strategija Kosova postavlja ambiciozan cilj uvođenja oko 400 MW projekata obnovljivih izvora do 2026. godine. Snaga iz obnovljivih izvora prije Kitke je iznosila oko 70 MW, za što su uglavnom zaslužne male hidroelektrane.