U BH-Gasu održan je danas sastanak predstavnika Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, USAID-a, EBRD-a i BH-Gas na temu učešća ovih institucija u realizaciji strateškog projekta izgradnje Južne plinske interkonekcija BiH - Hrvatska. Na tom projektu BH Gas surađuje s Plinacrom. Vlada Federacije BiH je za projekt BH-Gasa "Južna interkonekcija BiH - Hrvatska pravcem Zagvozd - Posušje - Novi Travnik - Travnik s odvojkom za Mostar, donijela zaključak o strateškom interesu projekta za Federaciju BiH, te zadužila federalno resorno ministarstvo i BH-Gas da intenziviraju aktivnosti na njegovoj realizaciji. Projekt Južne interkonekcije je u direktnoj vezi sa projektom izgradnje LNG-terminala na Krku i IAP projekta kojim bi kaspijski plin spojem preko plinovoda TAP mogao doći na ova tržišta. Nakon što je za projekt Južne plinske interkonekcije EK odobrila darovnicu u okviru ConnecTA pretpristupnog fonda, sad je u zadnjoj fazi izrada sveobuhvatne analize troškova i koristi. Današnjim sastankom je potvrđena podrška ovom projektu od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i USAID-a koji su spremni financirati izradu sljedećeg nivoa tehničke dokumentacije, odnosno studije izvodljivosti, idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš i društvo. Za tu namjenu već su osigurana sredstva, te pokrenute aktivnosti na pripremi dokumentacije. USAID i EBRD su osim podrške ovom projektu istakli važnost očuvanja i stabilizacije tržišta prirodnog plina u Bosni i Hercegovini i stvaranja zakonskog okvira u BiH, te je u tom smislu razgovarano o tehničkoj pomoći USAID-a na transponiranju Trećeg energetskog paketa u punom opsegu.