Četvrti Ministarski sastanak Savjetodavnog vijeća Južnog plinskog koridora u Bakuu okupio je ministre energetike i gospodarstva i predstavnike zemalja koje sudjeluju u realizaciji projekta i to Azerbejdžana, Turske, Hrvatske, Gruzije, Grčke, Albanija, Italije, Bugarske, Srbije i Crne Gore kao i dužnosnike Europske unije (EU), Velika Britanije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kao i šefove projekata Trans - Anadolija plinovoda (TANAP) i Trans Jadranskog plinovoda (TAP). Nakon Ministarskog sastanka potpisano je usuglašeno Pismo namjere o osnivanju projektne kompanije Jadransko-jonskog plinovoda (IAP), a detalji nisu objavljeni. Plinovod bi se preko Albanije i Crne Gore nastavio na plinovod TAP a priključio bi se u Splitu na hrvatski plinski sustav. Njime bi trebalo biti transportirano pet milijardi m3 plina godišnje iz kaspijske regije. Crna Gora je objavila da je vidljiv značajan napredak u procesu pripreme dokumentacije nužne za realizaciju projekta IAP, usvajanjem Prostornog plana posebne namjene za obalni dio Crne Gore (s IAP rutom), kao i izradom i usvajanjem potrebnih podzakonskih akata. Plinovod TAP, dužine 878 km, koji će u Europu prvi puta donijeti kaspijski plin, dvije je trećine dovršen, objavljeno je u Bakuu. Na projektu radi više od 5.800 ljudi u pet zemalja, a projekt je vrijedan 4,5 milijardi eura.