Nekoliko europskih zemalja prijavilo je smanjenu isporuku ruskog plina. Europska komisija je priopćila da je isporuka plina Italiji šreko austrijske granice smanjena za 10%. Poljska izvješćuje o padu od 7%, Slovačka čak 30%, a i austrija bilježi manji dotok plina. Gazprom pak tvrdi da šalje što je više moguće plina u Europu, te da Ukrajina uzima više plina nego što joj pripada, što je Naftogaz demantirao. Ipak, Europa je u boljoj situaciji nego što je bila u vrijeme prijašnje plinske krize, a Njemačka, Britanija, Francuska, Austrija i još neke zemlje raspolažu dovoljnim zalihama.