Europska građanska inicijativa pokrenuta početkom veljače prikupila je potrebnih milijun potpisa građana Europske unije koji pozivaju Europsku komisiju da državama članicama predloži zabranu glifosata, provede reformu postupka odobravanja pesticida i da na razini EU-a utvrdi obvezne ciljeve smanjenja upotrebe pesticida. Glifosat je najčešće korištena poljoprivredna kemikalija svih vremena koju pronalazimo u herbicidima, proizvodima namijenjenima uništavanju nepoželjnih biljki kao što je korov. U 2014. godini iskorišteno je 825 000 tona glifosata, a globalna prodaja dostiže 9 milijardi eura. Uglavnom se koristi u poljoprivredi, ali i na javnim gradskim površinama te privatnim vrtovima. Zastupnik Zelenih/ESS-a i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, Davor Škrlec, pozdravlja uspjeh europske građanske inicijative i smatra kako je to dobar put da Komisija konačno zabrani ponovnu autorizaciju glifosata na tržištu EU-a koja istječe krajem ove godine. "Europska komisija mora staviti zdravlje građana na prvo mjesto, zabraniti glifosat i poljoprivrednicima u Europskoj uniji dati na raspolaganje pesticide niskog rizika. Zeleni u Europskom parlamentu već duže vremena provode kampanju protiv glifosata zato što on predstavlja niz prijetnji ljudskom zdravlju, biljkama i životinjama. Sada kad je građanska inicijativa protiv glifosata prikupila milijun potpisa građana diljem EU-a, Komisija će pažljivo ispitati inicijativu i u roku od tri mjeseca nakon primitka inicijative sastat će se s organizatorima kako bi detaljno objasnili pitanja potaknuta inicijativom. Organizatori će imati priliku predstaviti svoju inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu, a Komisija će u službenom odgovoru objasniti koje će mjere predložiti kao odgovor na građansku inicijativu te razloge poduzimanja ili nepoduzimanja mjera." - rekao je Škrlec.