Poštovana gđo. Kuntarić, za početak razgovora recite nešto više o počecima poslovanja i razvoju tvrtke ITM.

Poslovanje tvrtke počelo je 1989. godine s tehnologijom koja je u to vrijeme bila potpuno nova, a odnosila se na razvoj kompjutorizacije na našem tržištu. Riječ je o sustavima za neprekidno napajanje (UPS). To je bilo vrijeme brzog educiranja korisnika, ali i tržišta kako bi se dobila slika o sustavima neprekidnog napajanja kao neophodnim za informatiku, automatizaciju, procesnu industriju, bolnice (prvenstveno u operacijskim dvoranama), ali i u mnogim drugim područjima gdje je potreban neprekinut tijek rada. Kroz edukacije korisnika napravili smo naše prve antologijske kataloge o tome što znači UPS, što korisnici dobivaju kroz sustav neprekidnog napajanja za svoja trošila i koji su tipovi UPS-a koji se pojavljuju na tržištu s obzirom na razlike u proizvodnji, kvaliteti i cijeni. Najjeftiniji je bio sustav off-line, zatim slijede interaktivni uređaji koji su imali manje prekide, da bi na kraju došli do kvalitetnijih UPS sustava dvostruke konverzije. Tada nije bila upitna cijena jer su korisnici tražili kvalitetan proizvod i sigurnost. Na žalost, danas je bitna samo cijena. Što se tiče današnje situacije s UPS-om na tržištu, ono je popunjeno, gotovo preplavljeno. Pojavljuje se sve i svašta!
Educiranost naših ljudi je vrlo visoka. Riječ je uglavnom o inženjerima elektrotehnike i tehničarima koji pokrivaju područje servisa, montaže i održavanja. Moram naglasiti kako je naša educiranost znatnim dijelom postignuta i kroz posjete tvornicama naših inozemnih partnera, ulaganjem u znanje, edukacijom u tehnička znanja i sl. Ponosna sam jer tvrtka nikad nije bila blokirana i nikad nismo bili u minusu ili imali dugovanja. Nikad nismo bili u situaciji da ne izvršimo svoje obveze prema zaposlenicima. Mislim da je tvrtka tako dugo prisutna na tržištu upravo zbog stručnog tima koji ju vodi. Na kraju krajeva, uspjeh ionako ovisi o ljudima. Uvijek sam bila za mlade ljude i da se njima pruži šansa, ali isto tako oni moraju voljeti posao i znati zaraditi svoju plaću, a što ih u konačnici uvijek vodi naprijed.

Kako se na Vaše poslovanje odražava trenutačna gospodarska kriza?

U 2010. godini bilježimo pad. Kriza se poprilično osjeća, za razliku od 2008. i 2009. godine, koje su za nas bile jako dobre i obilježene popriličnim usponima zbog izgradnje i prisutnosti na autocestama u Hrvatskoj gdje smo opremali tunele besprekidnim napajanjima koja podržavaju nužnu rasvjetu, signalizaciju, nadzorne kamere kao i sve ostale sigurnosne sustave. Na svim tunelima isporučili smo Chloride opremu, znači sustave neprekidnog napajanja i diesel agregate.
Trenutno radimo na tunelu Pećine i dionici prema Dubrovniku za koju je predviđen početak radova u svibnju, odnosno lipnju ove godine.


direktor Damir Grgos, ing. el.

U svojoj ponudi ističete mnoge prednosti sustava neprekidnog, odnosno rezervnog napajanja (UPS i dizelski agregati). Zašto bi korisnicima preporučili te sustave, odnosno koje su njihove glavne karakteristike i prednosti?

Osnovna prednost sustava neprekidnog napajanja je u osiguranju kontinuiteta poslovanja korisnika kroz osiguranje izvora sigurnog, kvalitetnog i neprekidnog napajanja.
Osim toga, sustavima neprekidnog napajanja se osigurava i zaštita opreme od mrežnih anomalija poput propada napona, prenapona (naponskih šiljaka), titranja frekvencije i sl. Osnovne prednosti agregatskih sustava su osiguranje duže autonomije prilikom nestanka mrežnog napajanja i, u sprezi sa UPS-ovima, osiguravaju energetsku nezavisnost i sigurnost korisnika, što je osobito važno u proizvodnim procesima i financijskim institucijama gdje čak i vrlo kratki prekidi u napajanju mogu prouzročiti velike štete u vidu prekida proizvodnog procesa, uništenja opreme, gubitka profita u slučaju prekida rada računalnih sustava u financijskom sektoru i sl.

U kojoj je mjeri domaće tržište prepoznalo prednosti neprekidnog napajanja i možete li u tom vidu napraviti usporedbu s nekim zemljama s kojima surađujete?

Za sada se sustavi neprekidnog i rezervnog napajanja prvenstveno ugrađuju u industrijski i financijski sektor, ali se približavanjem Europskoj uniji i EU-standardima, sustavi rezervnog napajanja sve više ugrađuju i u stambene objekte, npr. za protupožarnu zaštitu.
Nažalost, u Hrvatskoj je i dalje tendencija nabavke što jeftinijih proizvoda s istočnih tržišta, što je još jedan pokazatelj kaskanja Hrvatske za Europom, ali i ogledalo krizne situacije na tržištu. U zemljama u okruženju s kojima surađujemo vidljiv je odmak od jeftinijih proizvoda te se traže kvalitetni proizvodi zapadnoeuropskih proizvođača.

Vrlo je zanimljiv i sustav za daljinski nadzor i dijagnostiku UPS-a, tzv. Life.NET. Recite nam nešto više o tome.

Life.NET sustav jedinstven je proizvod u Hrvatskoj koji omogućava daljinski nadzor UPS uređaja u realnom vremenu 24 h 365 dana. Jedino što korisnik treba osigurati je telefonska parica ili IP-adresa za internet, a cijeli ostali rad preuzima ITM. Sustav radi tako da UPS u redovitim intervalima, najčešće jednom dnevno, šalje izvješće o radnim parametrima u proteklih 24 h, poput ulaznih (mrežnih) napona, temperatura okoline, veličine opterećenja te niz drugih parametara važnih za ispravno napajanje trošila i pouzdan rad UPS-uređaja. Na taj način omogućeno je konstantno nadziranje UPS-uređaja te se preventivni servisi koji zahtijevaju zamjenu određenih dotrajalih komponenti mogu planirati unaprijed prije nego što te komponente iskoriste svoj resurs radnih sati. Time se značajno povećava pouzdanost i trajnost UPS-uređaja. Osim navedenog, u slučaju izvanredne situacije, poput kvara neke komponente, UPS trenutačno uspostavlja vezu sa nadzorno-servisnim centrom ITM-a te se dežurni inženjer obavještava putem telefonskog poziva na mobilni uređaj i e-mailom. Nakon takve dojave, servisni inženjer se s prijenosnim računalom spaja na UPS te dijagnostičkim alatima utvrđuje ozbiljnost kvara i javlja korisniku o istom te odmah dogovara termin popravka, a budući da se tim načinom odmah vidi i koji dio uređaja je u kvaru, servisni inženjer odmah može uzeti potrebne rezervne dijelove sa skladišta i otkloniti kvar već pri prvom dolasku na objekt. Dakle, uklanja se potreba za servisnim pregledom uređaja kako bi se utvrdilo koja komponenta je u kvaru i koliki je stupanj ozbiljnosti kvara.
Povrh svega navedenog, korisnik dobija mjesečno izvješće o radu UPS-uređaja koje mu omogućava nadzor nad radom uređaja te planiranje investicijskih mogućnosti, a u ovisnosti o energetskim potrebama tijekom razvoja poslovanja.
Ukratko, UPS je u direktnoj komunikaciji s centrom našeg partnera Chloridea, s kojim surađujemo već 20 godina. Kontrolom sustava dobije se potpuna dijagnoza UPS uređaja koja se odašilje u servisnu službu ITM-a. Naši korisnici još uvijek s rezervom prihvaćaju nova rješenja u primjeni LIFE.NET sustava jer nisu upućeni u bolje mogućnosti poslovno-ekonomske iskoristivosti.


S mladim timom ITM-a.

Obnovljivi izvori energije danas su postali 'top tema'. Između ostalog, u posljednje vrijeme vrlo često se spominju projekti solarne ulične rasvjete. Što nudite u tom području i radite li trenutačno na nekom 'solarnom' projektu?

Da, vrlo smo aktivni na području izvora alternativne energije i jedni smo od pionira na tom području u Hrvatskoj. Zbog toga nam je osobito drago da u Hrvatskoj napokon ima naznaka početka mijenjanja zakonske regulative koja je do sada onemogućavala instalaciju, prvenstveno solarnih fotonaponskih sustava. Trenutno radimo na dva projekta solarne rasvjete te smo uključeni u razvoj solarne svjetiljke s jednom renomiranom tvrtkom iz Hrvatske. Cilj nam je dizajnirati i proizvoditi solarnu uličnu i vrtnu svjetiljku koja će biti 100% hrvatski proizvod jer imamo znanja i resursa za takve poduhvate. Osim toga, uključeni smo i u pilot-projekt napajanja ribogojilišta u priobalnom pojasu gdje će se preko hibridnog sustava napajanja sastavljenog od solarnih fotonaponskih modula i vjetrogeneratora uz pomoć aku-baterija napajati dnevno-noćne nadzorne kamere. Naime, kod ribogojilišta je vrlo važno u obzir uzeti i vjetrove koji na određenom području pušu kako bi funkcionalnost sustava bila maksimalna. Agregat u ovo rješenje nismo mogli uključiti zbog buke koju proizvodi i radi ekološke zaštite morskih staništa.

Možete li izdvojiti još neki zanimljiv projekt na kojem radite?

Trenutno smo aktivno uključeni i u projekt nuđenja instalacije autonomnih sustava napajanja (APS) u zemljama sjevernoafričkog pojasa za napajanje GSM baznih stanica. Radi se o stotinjak sustava snaga 2 - 6 kW. APS je proizvod koji omogućava hibridno napajanje u kompaktnom kućištu u vidu zvučno i toplinski izoliranog kontejnera. Sustav omogućuje napajanje trošila u rasponu od par desetaka W do oko 15 kW uz pomoć solarnih fotonaponskih modula, vjetrogeneratora, baterija i dizel-agregata koji će služiti isključivo za napajanje u nuždi kada nije dostupan ili nije dovoljno snažan izvor obnovljive energije kao, npr. tijekom dugog razdoblja bez Sunčevog zračenja.
Također, i u području obnovljivih izvora energije konstantno pratimo novitete i ulažemo u edukaciju. U početku smo posjećivali proizvođače koji imaju velika iskustva u toj domeni. Kompletnu tehnologiju usavršili smo i kroz davanje nekih ponuda za velike sustave, ali zbog nedostatka sredstava nisu prešle u realizaciju na našem tržištu. Za ponuđene sustave imamo kompletnu projektnu dokumentaciju, proračune...

Govorimo li o razvoju i planovima, što možemo očekivati od sustava neprekidnog i rezervnog napajanja u budućnosti?

Možemo očekivati integraciju takvih sustava u sve sfere društvenih interesa, uključujući i stambene objekte. Fotonaponski i hibridni sustavi će postajati sve sofisticiraniji i traženiji u svim sferama te će, polako ali sigurno, biti ozbiljan nadomjestak klasičnim sustavima proizvodnje energije, prvenstveno termoelektranama i nuklearnim elektranama. Svi smo svjesni problema s fosilnim gorivima. Mislim da se svijest ljudi ubrzano mijenja i da postajemo svjesni neodrživosti trenutnog sustava te da u alternativnim izvorima sve više pronalazimo veliku budućnost i, usudili bismo se reći, spas za planet Zemlju.

U kojem smjeru vidite daljnji razvoj?

Osim nastavljanja razvoja i primjene UPS-ova u sprezi s dizel-agregatima, sve više ćemo se fokusirati na napredne hibridne sustave poput APS-ova, a s vremenom i na potpuni prelazak na obnovljive izvore napajanja uparene s neprekidnim napajanjima koji imaju veliki potencijal zamijeniti današnja klasična rješenja, ne samo rezervnog, nego i primarnog napajanja. Obnovljivi izvori napajanja idealna su rješenja za stambene objekte, škole, dječje vrtiće, bolnice, sportske objekte, marine, šetnice i dr., a s obzirom na vrlo povoljan geografski položaj Republike Hrvatske koji omogućava vrlo visoku iskoristivost energije Sunca i vjetra.