Poštovani mr. Čurlin, možete li se osvrnuti na početke djelovanja tvrtke Wilo?

Wilo je osnovao 1872. godine Louis OPLÄNDER kao tvornicu za preradu bakra, a ona je s vremenom započela s proizvodnjom crpki. Kompanija Wilo SE sa sjedištem u Dortmundu u Njemačkoj je danas jedan od vodećih proizvođača crpki i crpnih sustava za grijanje, hlađenje i klimatizaciju, vodoopskrbu i odvodnju.
Važno je napomenuti da je Wilo 1928. godine proizveo i patentirao prvu cirkulacijsku crpku za centralno grijanje. Također, Wilo je 1998. godine proizveo prvu elektroničku, a 2001. i prvu visokoučinkovitu crpku. Godine 2009. patentirana je revolucionarna tehnologija Wilo Geniax koja bi u budućnosti mogla zamijeniti klasične crpke u sustavima grijanja. To je otprilike Wilo nekad i Wilo danas.

Recite nam nešto o djelovanju tvrtke u Hrvatskoj.

Wilo Hrvatska od osnutka 2005. godine do danas zauzima značajnu tržišnu poziciju u okvirima Hrvatske. Osnovani smo u vrijeme kad je većina stranih proizvođača opreme radila preko predstavništava iz Hrvatske ili okruženja. Wilo je uočio da je tržište zrelo za kvalitetniji pristup te se odlučio za značajan iskorak u vidu vlastite tvrtke s kompletnom infrastrukturom (nabava, prodaja, skladište, isporuka, servis). Kasnije se pokazalo da je to bilo ispravno jer su gotovo svi renomirani proizvođači unaprijedili svoje poslovanje ili ga unaprjeđuju u tom smjeru.
Svakako moram istaknuti kako smo unatoč gospodarskoj krizi uspjeli sačuvati približno jednak nivo poslovanja kao što je bio 2008. i 2009. godine. Mislim da je to dovoljan pokazatelj uspješnosti, ali i kvalitete.
Od 2005. godine do danas posao se dobro razvijao tako da smo u međuvremenu povećali početni broj zaposlenika te danas imamo osam zaposlenih s tendencijom rasta. Na žalost, kriza u graditeljstvu i financijska kriza globalno su uvjetovale da je razvoj stagnirao u posljednje dvije godine. Iako je tržište značajno smanjeno (oko 50%), smatram da smo u posljednje dvije godine značajno povećali tržišni udio i postali u svakom pogledu respektabilan partner gotovo na svim objektima koji su u planiranju ili gradnji u Hrvatskoj. Spomenuo bih najnovije primjere objekata na kojima smo isporučivali opremu. U prvom redu, riječ je o arenama u Varaždinu, Poreču i Zadru, zatim trgovačkim centrima West Gate, Arena Centar, Avenue Mall, City Centar, Supernova, a prisutni smo i u nizu hotela, škola, vrtića i bolnica. Danas gotovo nema objekta u Hrvatskoj za koji ne radimo ponudu i isporučujemo barem dio crpki, što znači da nas je tržište prihvatilo kao ozbiljnog partnera.
Wilo je Hrvatskoj prisutan u sva tri segmenta djelovanja: Building Service, Water Managment i Industry. Building Service je i dalje dominantan, ali značajne rezultate ostvarujemo i u ostala dva segmenta za koje se u budućnosti dosta očekuje, a naročito u području Water Managmenta s obzirom na nadolazeći investicijski ciklus u tom segmentu.

Što biste mogli reći o situaciji na svjetskom i hrvatskom tržištu crpki i crpnih sustava?

Tržište crpki je vrlo dinamično i diktirano različitim trendovima. U početku su proizvođači zadovoljavali potrebe uglavnom sa stanovišta kapaciteta pa su se iz godine u godinu proširivali ili popunjavali proizvodni programi većim brojem crpki. Već neko vrijeme se, pored kapaciteta, velika pažnja posvećuje materijalima izrade i aplikacijama, a pažnja je sve više usmjerena i na utrošak energije za dobiveni rad i s tim u vezi s LCC-om (cijenom eksploatacije).
Tržište Hrvatske nije ništa drugačije od svjetskog ili europskog te smo u relativno malom raskoraku s najnovijim trendovima. Prihvaćanjem novih regulativa, a koje su ujedno i direktive Europske unije, i Hrvatska će što se tiče crpki postati potpuno ravnopravno tržište europskome.

Na nedavno održanom simpoziju 'Interklima' govorili ste o europskoj Direktivi za cirkulacijske crpke za sustave grijanja. O čemu se tu radi?

Ovogodišnja 'Interklima', simpozij, ali i sajam, bili su idealno mjesto za prezentaciju Direktive 2009/125/EZ i, vezano uz to, proizvoda Wilo koji zadovoljavaju nove norme. Ovo je dio globalne kampanje Wila započete sa sajmom ISH u Frankfurtu i traje cijelu 2011. godinu gdje će se kroz različite vidove marketinga pokušati pojasniti važnost Direktive i pokazati da je Wilo jedna od rijetkih firmi koja je već danas spremna sa svojim proizvodima za novu energetsku eru. Samo jedna napomena: 95% svih crpki na tržištu EU-a ne udovoljavaju Direktivi pa je tim više važno napomenuti da smo već danas spremni s našom paletom proizvoda zadovoljiti stroge kriterije Direktive.
Riječ je o obvezujućoj direktivi koja stupa na snagu 2011, odnosno 2012. godine (za segment cirkulacijskih crpki) i vrijedi do 2020. u ovoj formi, a siguran sam da će biti i nastavljena. Riječ je o direktivi kojom se globalno žele napraviti uštede u potrošnji energije (a crpke su jedan od najvećih potrošača). Primjenom Direktive planiraju se 2020. godine uštede od 23 TW h struje, što odgovara smanjenju emisije ugljičnog dioksida za 11 milijuna t, i to sve na godišnjem nivou. Kad se počnu ostvarivati ovakve uštede u svakoj od zemalja, otvorit će se prostor za nove studije energetskog razvoja jer ćemo vrlo vjerojatno, i s postojećim proizvodnim kapacitetima električne energije i uz globalni porast potrošnje, biti u mogućnosti zadovoljiti potrebe. Možda će tada diskusije "da ili ne nuklearnim elektranama" postati bespredmetne.

U tom kontekstu spomenuli ste da su crpke Wilo najučinkovitije na svijetu. Možete li tu tvrdnju pojasniti?

Istina je da je crpka Wilo Stratos PICO najučinkovitija na svijetu i to je crpka koja zadovoljava postavljene norme europske Direktive o potrošnji električne energije. To nismo mjerili u našim laboratorijima, već je to izmjerila neovisna institucija specijalizirana za certificiranja - TÜV. Takva crpka za ostvarenje rada (protok na određenu visinu) troši dnevno i do 90% manje energije u odnosu na konvencionalnu. Ovo je bilo i konkretno demonstrirano i na sajmu 'Interklima' gdje smo imali demonstracijski model s mogućnošću usporedbe. Ovo konkretno znači da prosječno domaćinstvo samo na struji za pokretanje crpke za centralno grijanje može godišnje uštedjeti do 1000 kuna, a što svakako nije malo.

Koliki je prosječni rok povrata ulaganja u ugradnju visokoučinkovitih crpki?

To je prvo i osnovno pitanje kad nudite crpku u zamjenu za postojeću (eng. replacement market), što je i logično s obzirom da se ide u investiciju dok još postojeća crpka ispravno radi. Povrat investicije vezan je, naravno, uz vrijeme koje će crpka raditi pa, ako radi samo za grijanje (što je najčešće u obiteljskim kućama), povrat je unutar tri godine, dok za objekte gdje može raditi i na grijanju i hlađenju, što znači cijele godine, povrat može biti i unutar jedne godine.
Što je sustav složeniji (više neovisnih regulacija koje rade po potrebi), uštede su veće jer crpka prepoznaje potrebe i proporcionalno povećava ili smanjuje kapacitet. U krajnjem slučaju, kad je minimalna potreba, crpka troši 3 W.

U kojem smjeru očekujete da će se kretati daljnji razvoj crpki i što danas krajnji korisnici traže?

Razvoj crpki definitivno ide u smjeru uske specijaliziranosti, što znači da je za svaku aplikaciju namijenjen poseban proizvod uz primjenu najmodernijih tehnologija. Na sajmu ISH Wilo je predstavio prvu crpku Wilo Stratos GIGA do 7,5 kW s tehnologijom permanentnih magneta kao kod linije proizvoda Stratos. Siguran sam da će se nastaviti trend da crpka bude opremljena kompletnom opremom za regulaciju. Često smo u prilici da moramo dokazivati da elektronički regulirana crpka ne znači samo crpku i frekventni regulator jer se prave uštede, čemu i služe elektroničke crpke, dobiju adekvatnom logikom regulacije koja je ugrađena u crpki (konstantan ili varijabilan tlak). S obzirom da živimo u visokoindustrijaliziranom i relativno razvijenom tehnološkom svijetu, teško je očekivati nova revolucionarna rješenja koja bi mogla u budućnosti donijeti značajan pomak na samom proizvodu - crpki, ali zato sustavi kao cjeline postaju sve interesantniji. Stoga smatram da će trend biti, a i već je da je crpka dio sustava, manjeg ili većeg, u kojem je najveća vrijednost ugrađeni „know-how“. Poznavanje crpnih sustava i potreba kupaca je budućnost i to znači Wilov slogan „Pumpen Intelligenz“.
Već razvijamo takve sustave i kao primjer mogu navesti koncept decentralizirane crpke Geniax. Na sajmu ISH u Frankfurtu prije dvije godine prvi je put prezentirana, a ove godine smo već mogli vidjeti i konkretne reference. Riječ je o novom pristupu distribuciji vode u sustavu grijanja i hlađenja u jednoj zgradi. Umjesto centralne crpke koja opskrbljuje potrošače, razvio se koncept decentralizirane crpke kojom svaki potrošač samostalno za svoje potrebe dobavlja sebi točnu količinu vode za održavanje uvjeta u prostoriji. Treba istaknuti da ovaj pristup već pokazuje da, pored smanjenja potrošnje struje na samoj crpki, rezultira uštedama i do 20% na energiji grijanja ili hlađenja, što je puno više od uštede na samoj struji. Ovo potvrđuje da će se u budućnosti tražiti nova cjelokupna rješenja koja će promatrati sustave kao cjeline, a ne samo neke njihove dijelove.
Kao što sam već rekao, u razvoju crpki ne očekujem revolucionarne stvari, ali u razvoju različitih inteligentnih sustava kojima je crpka jedan dio, u svakom slučaju.

Danas je na tržištu rada problem pronaći odgovarajuće kadrove. Što biste mogli reći o tome?

Da bi se mogli proizvoditi i na tržište plasirati visokosofisticirani proizvodi, mora se imati visokoobrazovan kadar. Wilo kontinuirano ulaže u edukaciju postojećeg i novopridošlog kadra kroz tematske treninge na svim razinama. Međutim, Wilo također potiče i ulaže u obrazovanje još od strukovnih škola. Kad god smo obilazili naše tvornice u Europi (Dortmund, Hof, Oschasleben, Laval, Aubigny), uvijek su svi iznenađeni brojem mladih ljudi koji tamo rade ili se educiraju. To su ljudi koji se još od strukovne škole pripremaju za rad u Wilu i prolaze sve stupnjeve proizvodnje i obuke. Iz takvih kadrova popunjavaju se nova radna mjesta, ali i generiraju novi inovatori.

Europska unija je jasno zacrtala energetske obveze koje se moraju ispuniti do 2020. godine. Po Vašem mišljenju, što će to značiti za energetsku sliku Hrvatske?

Hrvatska pripada europskom okruženju i nismo izoliran otok, iako još nismo članica EU-a. Današnji brzi transfer informacija i tehnologija, bez obzira na pripadnost EU-u, zasigurno će dovesti do toga da će vrlo brzo potreba za elektroničkim crpkama značajno porasti, a potreba za nereguliranim crpkama biti minimalna. Isto tako, prije šest godina, kad smo kretali s uredom u Hrvatskoj, potreba za reguliranim crpkama bila je rijetkost. Kao što sam i naglasio na prezentaciji na 'Interklimi', ovo je vrijeme mogućnosti za sve nas koji se stručno bavimo ovom problematikom, da se nametnemo i da ponovno struka zauzme pripadajuće mjesto. Ovo je izazov za sve kolege koje se bave projektiranjem, izvođenjem i nadzorom pa i održavanjem. Dužni smo upozoravati i informirati koje su sve mogućnosti današnjih tehnologija i kolike su uštede moguće primjenom istih. Siguran sam da će i investitori uvidjeti da ulaganje neznatno više novaca na nivou cijele investicije može donijeti dugoročne koristi.

Za kraj, možete li reći nešto više o daljnjim planovima Wila u Hrvatskoj?

Kao što sam rekao, Wilo Hrvatska se pozicionirao kao respektabilan partner u segmentu crpki i crpnih rješenja i kanimo zadržati tu poziciju, a s vremenom i povećavati tržišni udjel u segmentima gdje možda još nismo dovoljno zastupljeni. Smatram da ima još dosta prostora za rast, a naročito u segmentima Water Management i Industry te će upravo to biti naši zadaci za naredno razdoblje. Naravno, za ostvarivanje takvih zadaća potrebni su kvalificirani ljudi pa stoga planiramo već ove, a sigurno i u narednim godinama povećavati broj zaposlenih.
Naravno da naš razvoj u mnogome ovisi i o globalnom razvoju tržišta u Hrvatskoj pa je teško postaviti fiksne ciljeve, ali ono u što sam siguran je da će svake godine na tržištu Hrvatske biti sve više WILO crpki.