Već više od 140 godine u Hrvatskoj se organizirano upravlja vodama, razvijaju se vodoopskrbni i sustavi odvodnje, sustavi obrane od poplava i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. Svih tih godina neprestano se intenzivno radi na poboljšanju opskrbe vodom na dobrobit građana, gospodarstva i okoliša.

Kako bi se već na izvorištu, bez obzira na to radi li se o površinskoj vodi, iz rijeka ili jezera, podzemnoj, bočatoj pa i oporabljenoj vodi, osigurala vrhunska kvaliteta i čistoća vode potrebni su odgovarajuća rješenja, tehnike, tehnologije, oprema, uređaji, sustavi i postrojenja. Isto vrijedi i s vodom koja ulazi u kuću, zgradu, industrijsko ili energetsko postrojenje - ona također mora zadovoljiti parametre da bude prikladna za piće ili za primjenu kao tehnološka voda u raznim procesima, za što je također nužna njezina obrada, priprema i pročišćavanje. Najbolji primjeri za to su prehrambena i farmaceutska industrija, gdje voda mora zadovoljiti visoke higijenske standarde, ali i hoteli i bolnice u kojima su vodovodne instalacije redovito vrlo složene i razgranate, a voda se mora obraditi tako da se onemogućava razvoj opasnih mikroorganizama kao što su, primjerice, legionela. Konačno, kada je sva ta voda bez obzira na namjenu iskorištena, mora se vratiti u okoliš očišćena od štetnih tvari, kako bi mogla nastaviti svoj prirodni ciklus.

Upravo o takvoj opremi, uređajima, sustavima i postrojenjima bit će riječi na novom stručnom skupu koji priprema ENERGETIKA MARKETING. To je Voda na dlanu - konferencija o obradi, pripremi, pročišćavanju i zaštiti voda, vodoopskrbi i odvodnji, koji se održava 13. veljače 2020. godine u Kongresnom centru 'Antunović' u Zagrebu.

Stoga na novi skup pozivamo i očekujemo sve koji su na bilo koji način u svojem svakodnevnom radu povezani s vodom i koji dolaze u doticaj s opremom, uređajima i postrojenjima za njezinu obradu, pripremu, pročišćavanje i zaštitu, ali i sustavima vodoopskrbe i odvodnje: predstavnike projektanata i izvođača, instalatera i servisera, komunalnih tvrtki, visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih i tijela lokalne uprave, stručnih udruga i strukovnih komora, investitora u projekte u industriji, zgradarstvu i turizmu, upravitelja zgrada, održavatelja u industrijskim i energetskim postrojenjima, proizvođača opreme, ponuđača rješenja, pružatelja usluga itd.