Voda na dlanu

U Hrvatskoj se organizirano upravlja vodama već više od 140 godina, razvijaju se vodoopskrbni i sustavi odvodnje, sustavi obrane od poplava i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. Dakle, neprestano se intenzivno radi na poboljšanju opskrbe vodom na dobrobit građana, gospodarstva, ali i okoliša.

No, potrebna je odgovarajuća oprema, uređaji, sustavi i postrojenja kako bi se već na izvorištu, bez obzira na to radi li se o površinskoj vodi (iz rijeka ili jezera), podzemnoj, bočatoj pa i oporabljenoj vodi, osigurala vrhunska kvaliteta i čistoća vode. Isto vrijedi i s vodom koja ulazi u kuću, zgradu, industrijsko ili energetsko postrojenje - ona također mora zadovoljiti parametre pitke vode ili pak tehnološke vode u raznim procesima, za što je također često nužna njezina obrada, priprema i pročišćavanje. Uostalom, dobri primjeri za to su prehrambena i farmaceutska industrija, gdje voda mora zadovoljiti visoke higijenske standarde li hoteli i bolnice u kojima su vodovodne instalacije iznimno složene i razgranate, a voda se mora obraditi tako da se onemogućava razvoj bilo kakvih opasnih mikroorganizama (npr. legionela). No, i na kraju, kada je ta voda iskorištena, mora se vratiti u okoliš očišćena od štetnih tvari, kako bi mogla nastaviti svoj prirodni ciklus.

Upravo o takvoj opremi, uređajima, sustavima i postrojenjima bit će riječi na novom stručnom skupu koji priprema ENERGETIKA MARKETING. To je Voda na dlanu - konferencija o obradi, pripremi, pročišćavanju i zaštiti voda, vodoopskrbi i odvodnji, koji se održava 13. veljače 2020. godine u Kongresnom centru 'Antunović' u Zagrebu.

Novi skup će okupiti sve koji su na bilo koji način u svojem svakodnevnom radu povezani s vodom i koji dolaze u doticaj s opremom, uređajima i postrojenjima za njezinu obradu, pripremu, pročišćavanje i zaštitu, ali i sustavima vodoopskrbe i odvodnje. Tako se očekuje sudjelovanje predstavnika projektanata i izvođača, instalatera i servisera, komunalnih tvrtki, visokoškolskih ustanova, nadležnih državnih i tijela lokalne uprave, stručnih udruga i strukovnih komora, investitora u projekte u industriji, zgradarstvu i turizmu, upravitelja zgrada, održavatelja u industrijskim i energetskim postrojenjima, proizvođača opreme, ponuđača rješenja, pružatelja usluga itd.