Ministarstvo zaštite okoliša i energetike započelo je javno savjetovanje za financijske instrumente „ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ a cilj je upoznati poduzetnike s osnovnim elementima i optimirati kreditnu liniju. Financijskim instrumentima želi se poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije. Ukupni kreditni potencijal za financijske instrumente iznosi oko 70 milijuna EUR, od čega polovica novca je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a polovica iz izvora poslovnih banaka koje će sudjelovati u provedbi FI, dok su prihvatljivi krajnji primatelji ovog financijskog instrumenta mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici, registrirani za obavljanje određene djelatnosti iz područja proizvodne industrije te uslužnog sektora (turizma, trgovina) u skladu s NKD-om. U okviru financijskih instrumenata, financirati će se projekti iz područja proizvodne industrije te iz područja uslužnog sektora (turizam, trgovina), a koji u svojim aktivnostima uključuju mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izbora energije te mjere i troškove usluga, opreme i radova za provedbu prihvatljivih ulaganja navedenih u Uputama. E-Savjetovanje će biti otvoreno do 15. prosinca 2018. Krediti za korisnike financijskih instrumenata odobravaju se u kunama ili s dvosmjernom valutnom klauzulom vezanom uz EUR s minimalnim iznosom kredita od 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, te maksimalnim iznosom od 10.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, od čega je minimalno vlastito učešće Krajnjih primatelja kredita u investiciji 15% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a. Očekuje se da će krediti poduzetnicima biti dostupni u trećem kvartalu 2019. budući da je prije toga nužno da HBOR kroz javnu nabavu odabere komercijalne banke koje će dodjeljivati kredite.