Grad Pag proveo je otvorenu javnu nabavu za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti, a procijenja vrijednost nabave iznosila je 2,720 mil. kn bez PDV-a. Od dva ponuditelja odabran je Jadro-lux iz Pule u iznosu 2,70 mil. kn bez PDV-a. Ugovor za obnovu javne rasvjete je zaključen na 11 godina, a trebat će zamijeniti 987 rasvjetnih tijela na području grada Paga. Početak radova očekuje se u rujnu, objavio je Novi list.