Danas je održano prvo ročište u postupku predstečajne nagodbe Diokija, na kojem je prema neslužbenim informacijama dogovoreno da će biti objavljeni poimenično dugovi vjerovnicima koji su ranije procijenjeni na više od dvije milijarde kuna. Utvrđeno je da vjerovnici od Diokija potražuju 858,2 milijuna kuna, a od Dina Petrokemije 1,94 milijarde kuna. Radnici bi se trebali namiriti iz redovnog poslovanja tvrtke. Banke, koje su najveći vjerovnici, istakle su da su razlučni vjerovnici koji imaju pravo odvojenog namirenja potraživanja, što znači da se žele naplatiti iz neoperativne imovine, a to su zemljište za gradnju LNG terminala (Ćuf), nekretnine i zemlja na Kijcu i Pirosu koji bi prešli u vlasništvo banaka. Zanimljivo je da je u sklopu predstečajna nagodbe Dioki prijavio 500 milijuna kn potraživanja od Dina Petrokemije. Izmijenjeni plan predstečajne nagodbe nije predočen vjerovnicima već je konstatirano da će biti pripremljen za iduće ročište koje tek treba biti zakazano za svibanj. S obzirom da Čermakov plan predviđa pokretanje proizvodnje od 1. lipnja očito je da će se s tim kasniti, što je žalosno. 
O financijskom i operativnom restrukturiranju koje je predložio Crodux plin nije se raspravljalo. Novi list je objavio da prema tom planu Dina Petrokemija i Dioki sve svoje obaveze trebale riješiti do 2017. no uz uvjet da vjerovnici pristanu na niz ustupaka. Crodux plin traži otpis svi kamata, pa i onih zateznih, čime bi se dugovi smanjili za 86 milijuna kuna, te veliko rezanje glavnice dugova, od čak 70% u slučaju tvrtki u državnom vlasništvu osim HEP-a, do najmanje 35% dugova trebao bi otpisati dio banaka, čime bi se obaveze Dine smanjile za daljnjih 308 milijuna kuna. Kompenzacijama unutar tvrtke dug bi se smanjio za daljnjih 49 milijuna kuna, a HEP-ova potraživanja od 85,3 milijuna kuna pretvorila bi se u vlasnički udio, kao i 22,5 milijuna kuna Zagrebačke banke te 167 milijuna kuna duga Dioki grupi, zajedno s asigniranim potraživanjima vjerovnika Adriaoila. Time bi ukupno 275 milijuna kuna duga bilo pretvoreno u vlasničke udjele vjerovnika. Čermak namjerava otplatiti nešto manje od 140 milijuna kuna u ratama od 2014. do 2016., bez kamata. U planu restrukturiranja Dina petrokemije stoji da će proizvodnja polietilena niske gustoće (LDPE) biti pokrenuta ove godine i to od početka lipnja, za što bi Crodux osigurao 15 milijuna eura, dok pokretanje proizvodnje vinilklorid-monomera nije predviđeno prije iduće godine jer ovisi o pregovorima s talijanskim partnerom. Doradu bi Crodux plin Dini plaćao po cijeni od 190 eura po toni, a ta bi se cijena do 2017. smanjivala do 170 eura po toni. Istodobno, proizvodnja VCM-a odvijala bi se po cijeni od 180 eura po toni do 2017. Čermak pretpostavlja da bi proizvodnja 104.000 t polietilena i 180.000 t VCM-a osigurala Dini stabilno poslovanje. Vrijednost Dinine dionice nominalno bi se smanjila s 500 na samo 10 kn, s čim bi temeljni kapital pao na 12 milijuna kuna, a naknadnim pretvaranjem potraživanja u vlasničke udjele opet bi se povećao na 288 milijuna kuna.