Bosna i Hercegovina će morati uključiti oporezivanje ugljičnog dioksida (CO2) koji emitiraju elektrane kako bi cijene električne energije približile tržišnim cijenama, rekao je za Nezavisne novine Janez Kopač, generalni tajnik Energetske zajednice u Beču. "Cijena električne energije u termoelektranama na ugljen u BiH je zaista umjetno niska, s obzirom na to da se CO2 ne oporezuje kao u EU. Treba uzeti u obzir da se električna energija na ugljen subvencionira iz proračuna", rekao je. 

S tim u vezi, ističe, EU pomaže transformirati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije koji su manje štetni za zdravlje ljudi i pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. U EU kažu da je BiH preuzela obveze u području energije povezane s električnom energijom, plinom, okolišem, obnovljivim izvorima energije i energetskom učinkovitošću. 

Oni ističu da EU kroz Instrumente pretpristupne pomoći EU pruža izravnu potporu u iznosu od 90 milijuna eura, od čega se 82 milijuna eura odnosi na ulaganja, a osam milijuna na izgradnju institucija i donošenje potrebnih propisa u ovom području. "Trenutno EU pomaže u donošenju zakonodavstva i nastavlja podržavati kad postoji politička volja da se zakoni približe najboljim europskim praksama", rekla je EU. Nedavno je Johannes Hahn, europski povjerenik za proširenje, izrazio nezadovoljstvo činjenicom da BiH još uvijek razmišlja o izgradnji termoelektrana poput Bloka VII u Tuzli, s vrlo malo rada na fotonaponu i vjetroelektranama.