HEP grupa će u razdoblju od 2018. do 2021. godine uložiti oko četiri milijarde u distribucijsku i više od 1,8 milijardi kuna u prijenosnu mrežu, čime će omogućiti sigurnost opskrbe postojećih i budućih potrošača u čitavoj Hrvatskoj. Planirane investicije HEP će u najvećoj mjeri realizirati angažiranjem domaćih tvrtki. „HEP grupa će do 2021. godine u elektroenergetsku mrežu i obnovljive izvore energije u priobalju i na otocima uložiti oko 1,2 milijarde kuna, od čega oko 800 milijuna kuna u distribucijsku mrežu. Na taj način ćemo izravno doprinijeti daljnjoj uspješnosti hrvatskog turizma te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život, rad i ostanak stanovništva na otocima“, izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. te dodao kako HEP u distribucijsku mrežu u priobalnim područjima do 2028. godine planira investirati ukupno dvije milijarde kuna. Članovi Vlade RH predvođeni predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem obišli su u četvrtak trafostanicu 35/10 kV Stari Grad na otoku Hvaru, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji i povećanju snage tog elektroenergetskog postrojenja. Ukupna vrijednost rekonstrukcije trafostanice Stari Grad iznosi oko 3,5 milijuna kuna i njome će se povećati nazivna snaga s 2x8 MW na 2x16 MW, što će omogućiti priključak novih potrošača i turističkih zona na tom dijelu otoka Hvara. Radovi na rekonstrukciji bit će dovršeni početkom 2019. godine te će trafostanica uoči početka turističke sezone 2019. biti u pogonu s punim kapacitetom. HEP na otoku Hvaru planira i izgradnju sunčane elektrane snage do 10 MW. Planirana ulaganja HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) na Hvaru u iduće tri godine iznose više od 60 milijuna kuna te uz rekonstrukciju trafostanice Stari Grad, uključuju i rekonstrukciju elektrodistribucijske mreže na jugoistočnom dijelu otoka, izgradnju distribucijskog dijela trafostanice 110/10(20) kV Hvar, izgradnju trafostanice TS 35/10(20) kV Bogomolje te polaganje podmorskog kabela 35 kV Podgora – Pogorila, otok Hvar u duljini od 12 kilometara. Polaganje tog kabela dio je programa HEP ODS-a u sklopu kojega će do 2021. godine položiti 33 km podmorskih kabela, od vitalne važnosti za sigurnost opskrbe jadranskih otoka, ukupne vrijednosti 43 milijuna kuna. Dodatnih 339 milijuna kuna uložit će Hrvatski operator prijenosnog sustava u zamjenu visokonaponskih podmorskih kabela. HEP ODS će u idućih deset godina u polaganje podmorskih kabela uložiti ukupno 200 milijuna kuna.