Ina je priopćila kako je danas potpisala Ugovor o revolving kreditu u iznosu 300 milijuna USD sa sedam bankovnih grupacija. Kreditom će se refinancirati postojeći revolving kredit potpisan u prosincu 2015. godine u istome iznosu. Kredit aranžiran kao club-deal je realiziran osiguravajući izvore sredstva na domaćem i međunarodnom tržištu te će se koristiti u opće korporativne svrhe. Transakciju je koordinirala Raiffeisen Bank International AG, dok će ING Bank N.V., London Branch djelovati kao agent. Dospijeće kredita je tri godine, s dvije jednogodišnje opcije produženja a korištenje osim u dolarima može biti i u eurima. Ina je postigla vrlo konkurentne uvjete financiranja s inicijalnom maržom od 90 baznih bodova te nastavlja svoju prepoznatljivost kao ugledan partner sa snažnom pozicijom na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu. Novopotpisani ugovor o kreditu doprinosi daljnjoj financijskoj stabilnosti Ine te omogućava ostvarivanje strateških ciljeva koji podržavaju dugoročno održivi rast, kažu u kompaniji.