Iako će mnogi reći da sustavi grijanja na loživo ulje pripadaju prošlosti, riječ je o rješenju za grijanje i pripremu potrošne tople vode koje ne bi trebalo olako otpisati. 

Naime, zahvaljujući kombinaciji s obnovljivim izvorima, a posebice sa Sunčevom energijom i dizalicama topline, i primjeni loživih ulja biološkog porijekla takvim se rješenjima u godinama koje dolaze otvaraju sasvim nove perspektive. 

Više o ovoj temi moguće je pročitati u novom broju časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovije trendove u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.