Nadzorni odbor Nuklearne elektrane Krško na svojoj zadnjoj sjednici u ovoj godini prihvatio je informaciju o poslovanju NEK-a, prema kojoj će elektrana uz trenutnu stabilnost do kraja godine ostvariti i premašiti pogonske i poslovne ciljeve. Do današnjeg dana članovima društva isporučeno je 4,888 milijarde kilovat sati električne energije te su premašene planirane isporuke za 50,119 milijuna kilovat sati što je odraz stabilnog rada elektrane na punoj snazi. Proizvodni cilj je 5,5 milijardi kilovat sati čime bi ponovno bio premašen zacrtani godišnji plan. "Takvo djelovanje elektrane rezultat je pažljivog pogonskog nadzora, dobre suradnje sa organima upravljanja, predanost svih zaposlenih kao i povoljne hidrologije te s tim u vezi dobra termodinamička iskoristivost elektrane. Cijena proizvedene električne energije konkurentna je u usporedbi sa ostalim izvorima i u skladu u potpunosti sa gospodarskim planom te je vlasnicima omogućila profitabilnost u prilično zahtjevnim odnosima na tržištu električne energije", kažu u NEK-u. 
Nadzorni odbor prihvatio je Gospodarski plan za 2019. godinu i Dugoročni plan investicija do 2023. U ovoj godini do sada uskladišteno je 11 m3 nisko radioaktivnog otpada, a dio ove godine nastalog još je na dodatnoj obradi i sortiranju. Nakon toga i ti bit će uskladišteni. U tijeku je i odvoženje pripremljenog gorljivog radioaktivnog otpada za spaljivanje. Spaljivanjem moguće je ostvariti i do 20-puta manji volumen otpada. Ukupni volumen nisko-i srednje radioaktivnog otpada krajem 2017. iznosio je 2284 m3. Tijekom zadnjih deset godina nastalo ih je nešto više od 30 m3 na godinu što je prilično malo. Za ilustraciju, to je kocka stranice duge nešto više od tri metra. Krajem 2018. godine u bazenu za istrošeno gorivo uskladišteno je 1264 istrošenih odnosno djelomično istrošenih gorivih elemenata. 
U stručnoj reviji Nuclear Engineering International, listopad 2018, objavljena je usporedba godišnjih pokazatelja proizvodne sposobnosti između 341 elektrane u svijetu. NEK se uvrstio na visoko 23 mjesto. Pokazatelj proizvodne sposobnosti je odnos između stvarne i moguće proizvodnje elektrane tijekom 12 mjeseci odnosno tijekom ukupnog pogonskog vijeka. Faktor proizvodne sposobnosti koji iznosi 99,1 % i znači visoku pouzdanost i predvidljivost u nuklearnoj elektrani proizvedene električne energije što predstavlja izuzetnu dodanu vrijednost za stabilnost elektroenergetskog sustava Slovenije i Hrvatske. NEK je također prema posljednjem sigurnosnom pregledu WANO uvršten u prvi razred uspješnosti i time je svrstan među uspješne elektrane u svijetu.