Vlada Federacije BiH dala je prošli tjedan garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH za izgradnju Bloka 7 - 450 MW TE Tuzla u iznosu do 613,9 mil eura ili 85% od ukupne vrijednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji između EPBiH i Konzorcija China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI - Guandong Electric power Design Institute (član Konzorcija), uvećano za kamatu i pripadajuće troškove. Među uvjetima za davanje garancije FBiH je rok otplate kredita od 20 godina, s petogodišnjim periodom počeka. Konačne odluke o davanju garancije i o kreditnom zaduženju Elektroprivrede BiH treba donijeti Parlament Federacije BiH. Sva potrebna dokumentacija je donesena, kao i okolišna dozvola a još traju neki postupci javnih nabavi. Planirana godišnja proizvodnja te termoelektrane na ugljen je 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplinske energije. Rok za izgradnju je 56 mjeseci. Ako bi u rujnu ove godine počela izgradnja Bloka 7, on bio bi okončan u proljeće 2022. godine, nakon čega slijedi polugodišnji probni rad. Ako sve protekne kako treba, 2023. godine bi trebao biti pušten u redovni rad. Blok 4 TE Tuzla trebao bi se ugasiti ove godine, ali će sigurno raditi do 2020. Blok 5 termoelektrane radit će do 2022. ili 2023., dok će blok 6 raditi do 2027. s mogućim produžetkom.