Električna energija za kućanstva u Srbiji poskupit će 3,9% od 1. prosinca. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da je došlo do minimalnog povećanja, jer se cijena nije mijenjala u posljednje dvije godine, a nije bilo korekcije ni za stopu inflacije. 

"To je daleko ispod zahtjeva i opravdanih troškova energetskih kompanija", rekao je Antić za Radio-televiziju Srbije. Prema njegovim riječima, struja za industriju neće poskupjeti. Objasnio je da je cijena električne energije u Srbiji najniža ne samo u regiji, već i u svim zemljama članicama EU, kao i u većini zemalja istočne Europe. 

Antić je rekao da je cijena električne energije u Srbiji 7,2 posto niža nego u Makedoniji, 18,9% niža od cijene iz Bosne i Hercegovine, 24% niža u odnosu na Albaniju, 40,5% u odnosu na Crnu Goru, 79,97% u odnosu na cijenu u Hrvatskoj, 85% od Rumunjske, a u odnosu na Sloveniju Srbi plaćaju 122% manje, objavili su srpski mediji.