Grupa Končar je u 2019. ostvarila prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2,8 milijardi kuna, što je za 12,8 posto više u odnosu na 2018. godinu. 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od gotovo 1,65 milijardi kuna, što je 212,4 milijuna kuna ili 14,7 posto više u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 59 posto. 


Udjel u dobiti 

Grupa Končar ostvarila je pozitivan rezultat u iznosu od 53,9 milijuna kuna. U odnosu na ostvarenje prethodne godine rezultat je manji zbog jednokratnih stavki vrijednosnog usklađenja, i to u najvećem djelu dugotrajne materijalne imovine te znatno manjeg udjela u dobiti od pridruženih društava, pokazuju nerevidirani poslovni rezultati Grupe za 2019. godinu. 

Novougovoreni poslovi iznose nešto više od tri milijarde kuna i veći su za 448 milijuna kuna u odnosu na ugovoreno u 2018. godini. 

Od ukupnog iznosa novih ugovora, 63 posto je ugovoreno na inozemnim tržištima.