Japanska pivovara Sapporo Breweries u suradnji s brazilskom naftnom tvrtkom Petrobras ispituje proces anaerobne fermentacije za proizvodnju biovodika od šećerne trstike i ostale vrste biomase. Sapporo Breweries tu tehnologiju ispituje u Japanu koristeći za fermentaciju ostatke iz pekarnica, dok Petrobras u Brazilu koristi šećernu trstiku i biomasu. Plan dvije tvrtke je sagraditi pilot-postrojenje u Sao Paolu i u listopadu započeti proizvodnju vodika. Cilj je u idućih deset godina sniziti troškove proizvodnje na 0,41 USD/m3, odnosno 4,88 USD/kg. Ako projekt uspije, Petrobras će komercijalizirati poslovni proces, a Sapporo Breweries prodavati proizvodnu opremu za tu tehnologiju. Japanska tvrtka je 2004. godine zajedno sa Sveučilištem u Hirošimi razvila tehnologiju dvofazne anaerobne fermentacije za vodik i metan te izradila pokusnu aparaturu za proizvodnju vodika i metana od pekarskih otpadaka i drugih ostataka hrane, izvještava američki ekološki portal 'Green Car Congress'.