INGRA je koristeći servis OTS HINA-e izvijestila da je zaključila novi ugovor u Iraku i da uskoro započinje s ostvarenjem projektu rekonstrukcije jedinice 1 u HE Haditha. Kako se ističe, vrijednost radova je 5,8 mil. eura, a radovi će obuhvatiti rehabilitaciju turbina, generatora i pripadajuće opreme na jedinici 1 te će se odvijati u dvije faze. Ukupno vrijeme za njihovo izvođenje, uključujući isporuku opreme, bit će 24 mjeseca. No, nakon radova na jedinici 1, INGRA planira nastavak radova na ostalih pet jedinica elektrane. Inače, u osamdesetim godinama prošlog stoljeća INGRA je bila nositelj ugovora za izgradnju cijele elektrane (6 x 110 MW) što je omogućilo sklapanje spomenutog posla.