HERA je 3. ožujka donijela rješenje kojim dvije snažne HEP-ove hidroelektrane stječu status povlaštenog proizvođača električne energije. Naime, HEP Proizvodnja je podnijela zahtjev za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije za hidroelektrane HE Orlovac i HE Dubrava. HE Orlovac ima instaliranu snagu 240 MW i planiranu proizvodnju 195 GWh, dok HE Dubrava ima 80 MW instalirane snage i planiranu godišnju proizvodnju 195 GWh. Kako doznajemo u HEP-u ta postrojenja time neće ostvariti pravo na poticajnu cijenu jer ne ispunjavaju uvjete za uključenje u sustav poticaja, koji je za ovakav tip postrojenja ukinut Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.
Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača za HE Orlovac i HE Dubrava motivirano je željom da se struja iz tih elektrana certificira, odnosno da objekti uđu u sustav jamstva podrijetla električne energije u skladu s međunarodnim standardima. Jamstvo podrijetla je elektronička isprava kojom se kupcu električne energije jamči podrijetlo te energije iz određeno primarnog izvora proizvodnje, a u ovom slučaju riječ je o obnovljivim izvorima odnosno visokoučinkovitoj kogeneraciji. Jamstvima podrijetla se uvozi ili izvozi i ukida u registru, što znači da je zelena energija potrošena, a lani su ih koristili Gen-I, Crodux plin i HEP Opskrba.
Postrojenja koja su u sustavu poticaja nemaju pravo sudjelovati u sustavu jamstva podrijetla, no kako HEP-ove velike hidroelektrane nisu u sustavu poticaja, mogu prijaviti svoje proizvodne objekte koji zadovoljavaju kriterije za proizvodnju zelene energije. Ta zelena energija na tržištu zahvaljujući certifikatima postiže veću cijenu. Primjerice, zelena energija kojom trguje HEP Opskrba komercijalno je poznata pod imenom ZelEn. 
HEP već desetak godina certificira svoje elektrane u TÜV SÜD-u a do sada je u hrvatski registar registrirao samo HE Lešće (42 MW) i HE Varaždin (95 MW). Sada se očito ide prema certificiranju ostalih hidroelektrana. U HROTE-u koji vodi registar, zaključuju da su jamstva podrijetla iz HE Lešće bila namijenjena izvozu (konkretno, kupci su bili iz Nizozemske i Norveške), dok su jamstva podrijetla iz HE Varaždin služila u svrhu opskrbe domaćih kupaca. 
Posjedovanje zelenih certifikata u budućnosti bi se moglo pokazati sve značajnijim u trgovini električnom energijom u inozemstvu ali i u Hrvatskoj. Primjerice kroz Nacionalni akcijski plan za javnu nabavu iz 2015. propisano je da će opskrbljivač biti dužan za do 50% svoje prodane energije dokazati da je iz obnovljivih izvora, a u periodu 2018.-2020. čak 100% energije trebalo bi biti iz OIE. 
Kad je riječ o portfelju obnovljivaca HEP neće zarađivati samo na zelenim certifikatima. HEP-ova zarada na poticajima za OIE znatno se povećala lani, kada je u sustav poticaja ušla visokoučinkovita kogeneracija, blok L, u TE-TO Zagreb, snage 100 MW, koji će HEP-u godišnje donositi oko 250 mil. kn. Osim toga, HEP-Proizvodnja je s HROTE-om sklopila ugovor o otkupu električne energije za agregat biološkog minimuma - ABM HE Lešće instalirane snage približno 1 MW (1.090 kW), mala hidroelektrana Agregat biološkog minimuma HE Varaždin, (635 kW). Nadalje, struja se po povlaštenim uvjetima otkupljuje i iz male HE Prančevići instalirane snage približno 1 MW (1.305 kW). Također, u sustavu poticaja nalazi se i devet fotonaponskih elektrana instaliranih na krovovima poslovnih zgrada u vlasništvu HEP-a d.d., ukupne instalirane snage 207 kW, a status povlaštenog proizvođača HEP je ishodio i za dvije kogeneracijske elektrane na biomasu, koje se grade u Osijeku i Sisku, obje instalirane snage po 3 MW, koje bi u pogon trebale ući sredinom godine.