Kolaps tržišta zelenih certifikata

Autor: I.T. Objavljeno: 19.06.2015. 🕜 13:19 Lokacija: Bukurešt (Rumunjska)

Kolaps je uzrokovalo smanjenje obveznih proizvodnih kvota

Nakon što je rumunjska vlada smanjila obavezne godišnje kvote električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora s 15% na 11,1% u 2014. te sa 16% na 11,9% u 2015. godini, došlo je do pravog kolapsa tržišta zelenim certifikatima. Naime, već se po drugi put u zadnja dva mjeseca dogodilo da su na burzi ponuđeni certifikati koje nitko ne želi. Najprije je 14.5.2015. godine objavljeno 111 ponuda za prodaju, ali nije bilo nijednog kupca, a zatim je 16.6.2015. bilo 91 ponuda za prodaju certifikata, ali se opet nije pojavio nijedan kupac. Stručnjaci navode da je trenutačno na rumunjskom tržištu ukupno dostupno za kupnju više od 4 mil. zelenih certifikata, ali više nema kupaca. Do kraja 2015. godine u ponudi će biti 21 mil. certifikata, a dobavljači energije će morati otkupiti samo njih 12 mil. To znači da će sektor obnovljivih izvora zabilježiti goleme gubitke, upozoravaju stručnjaci. Pri tome poseban problem stvara činjenica da su svi zeleni certifikati oporezovani u trenutku dodjeljivanja, a ne pri prodaji, što će samo povećati gubitke proizvođača iz obnovljivih izvora, javlja rumunjski dnevnik 'Nine o' Clock'.

TAGOVI