Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i Damir Kurtović, direktor investicija u ENNA grupi obišli su radove na izgradnji kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na biomasu, u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. „Riječ je o novoj investiciji od 25 milijuna kuna koje je tvrtka PPD uložila u Vukovarsku gospodarsku zonu. Isti takav iznos uložen je u poslovnu zgradu koja se također završava. Nastavljamo dobru suradnju s Gradom Vukovarom i tako će biti i u budućnosti," rekao je direktor investicija Damir Kurtović. ENNA biomasa Vukovar je kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije iz drvne biomase na lokaciji Vukovarske gospodarske zone. Predviđena nazivna snaga proizvodnje električne energije je 495 kW električne te 1 MWth toplinske energije. Postrojenje će raditi približno 8.000 sati godišnje. Veći dio proizvedene električne energije (93%) plasirat će se u mrežu na osnovi ugovora o otkupu električne energije s HROTE-om dok će se manji dio (7%) koristiti za vlastite potrebe i opću potrošnju na objektu kogeneracije. Toplinska energija (oko 50%) trošit će se na području postrojenja za sušenje drvne sječke dok će se preostali dio toplinske energije plasirati vanjskim potrošačima u Gospodarskoj zoni Vukovar. S obzirom na potrebne količine ulazne sirovine drvne sječke, blizinu priključka na elektroenergetsku mrežu i potrošnju toplinske energije, lokacija objekta je idealna. Radovi su započeli u svibnju 2018., a završetak i puštanje u rad postrojenja kogeneracije planira se za listopad 2018. god.