Slovenska hidroenergetska tvrtka Dravske elektrarne Maribor (DEM) namjerava izgraditi tri vjetroelektrane. Riječ je o VE Ojstrica, VE Paški Kozjak i VE Rogatec koje bi se trebale izgraditi u sljedećih nekoliko godina. Tri nova vjetroenergetska postrojenja u susjednoj Sloveniji sastojat će se od ukupno 13 vjetroturbina, dok će njihova ukupna snaga iznositi 46 MW, a proizvodnja 122 GW h električne energije godišnje. Vrijednost sva tri projekta iznosi 65 mil. eura.


Gradnja je još daleko

Najdalje je s dokumentacijom došao projekt VE Ojstrica, za koju je dogovoreno uklapanje u državni prostorni plan, dok za VE Paški Kozjak i VE Rogatec, koje se nalaze uz hrvatsku granicu, nadležno Ministrarstvo za okoliš i prostor tek treba provesti postupak uklapanja u prostor. U svakom slučaju, sva tri projekta još su daleko od početka gradnje.


Energija iz obnovljivih izvora 

Inače, DEM upravlja s osam hidroelektrana na Dravi, s pet malih hidroelektrana i sa četiri sunčane elektrane i pokriva oko 1/4 slovenskih potreba za električnom energijom. Uz to, u planu je gradnja sunčane elektrane snage 30 MW koja će se izgraditi na području HE Formin i HE Zlatoličje, na čijim se zgradama već nalaze sunčane elektrane ukupne snage 1 MW, objavio je slovenski dnevnik 'Delo'.