Strukovne organizacije Solar Heat Europe i Liquid Gas Europe objavili su preporuke za smanjivanje ugljičnog otiska iz sustava grijanja. Dvije udruge stoga promiču kombinirana rješenja za grijanje i hlađenja kojima će se omogućiti dekarbonizacija, uz što veću primjenu obnovljivih izvora i pametnih rješenja u Europi. Kako je tržište toplinske energije u Europi gotovo dvostruko veće od tržišta električne energije, potrebne su ostvarive i brze mjere za dekarbonizaciju grijanja, osobito u ruralnim područjima. 

Dvije udruge pozivaju političke čimbenike na europskoj, državnim i lokalnim razinama na sveobuhvatan pristup i usmjeravanje na cijenovno učinkovite projekte osuvremenjavanja sustava grijanja i hlađenja. To znači da zamjena starih i neučinkovitih sustava mora biti prioritet, a to se posebice odnosi na zamjenu starih izvora topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode novima, učinkovitima, koji koriste obnovljive izvore. Dobar primjer je primjena solarnih toplinskih sustava u kombinaciji s kondenzacijskim kotlovima na ukapljeni bioplin.