Velika Gorica ovih je dana dobila svoju prvu fotonaponsku elektranu, na krovu osnovne škole u Novom Čiču. To je prva u nizu elektrana koje se planiraju postaviti na krovove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Velike Gorice. 

Ukupna vršna snaga sunčane elektrane je 50 kW, za što je na krovištu škole na metalnu potkonstrukciju ugrađeno 210 fotonaponskih modula. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane je 60,02 kWh. Vrijednost projekta je 278.980,00 kuna plus PDV, a sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 40 posto od iznosa ulaganja. 

Elektrana je spremna za rad te se samo čeka da HEP da zeleno svijetlo za priključenje u pogon. 

U prosincu 2016. godine DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) je, u sklopu projekta Solarno mapiranje Velike Gorice, sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predstavilo aplikaciju ”Velika Gorica Solarni grad”. 

Putem navedene aplikacije prikazani su potencijali velikogoričkih krovova od višestambenih zgrada u urbanom dijelu naselja Velike Gorice do javnih zgrada na cijelom administrativnom području Grada, a nakon provedenih analiza OŠ Novo Čiče pokazala se najadekvatnijom za postavljanje prve sunčane elektrane.