Dragica Krpan, direktorica tvrtke PSP koja rukovodi podzemnim skladištem plina Okoli u intervjuu za portal Politika plus izjavila je da jje da je Hrvatska vjerojatno jedina zemlja u Europi koja u posljednjih 25 godina nije sagradila ni jedno novo skladište plina. Krpan kaže da je Ministarstvo gospodarstva gradnju skladišta plina za vršno opterećenje u Grubišnom polju odobrilo još 2009. s rokom dovršetka izgradnje 2013. godine, no da je taj projekt od 2010. "sustavno opstruiran iz njoj nepoznatih razloga". "Činjenica je da nam MINGO do konca 2011. nije dodijelilo koncesiju za eksploataciju, odnosno izgradnju skladišta, već je dvije godina nakon što nam je odoren plan izgradnje, raspisalo natječaj za provođenje dodatnih istražnih radova, iako je Rudarsko-geološko-naftni fakultet u više je navrata ukazivao na neopravdanost provođenja dodatnih istražnih radova", kaže Krpan. Ona pojašnjava da prema važećem Zakonu o rudarstvu, nakon završetka istražnih radova treba provesti natječaj za dodjelu koncesije, što znači da PSP nema jamstava da će zaista graditi skladište plina. Tu je i problem obeštećenja Ine za ranije provedene istražne radove.
"Ulazimo u Europu i svi će natječaji uskoro biti međunarodni tako da uspkros tome što je PSP tvrtka u 100%-tnome državnom vlasništvu, nema nikakve garancije da će Republika Hrvatska, kao vlasnik PSP-a, pobijediti na tom natječaju i dobiti priliku da izgradi svoje skladište na svom teritoriju", upozorava Krpan. Naglasila je da su Europskoj komisiji prijavljeni projekti prema kojima se, uz postojećih 80 milijardi m3 skladišnih kapaciteta, do 2025. godine planiraju izgraditi nova skladišta kapaciteta dodatnih 70 milijardi m3, te da je Hrvatska među rijetkim zemljama koja očigledno ne brine za povećanje svojih skladišnih kapaciteta. Konstatirala je da je MOL strateški promišljeno izgradito tri podzemna skladišta plina u blizini hrvatske granice, te da taj 90% uvoznik plina raspolaže daleko većim skladišnim kapacitetima od Hrvatske. Najavila je da PSP u narednoj godini planira investirati još 100 milijuna kuna u daljnje povećanje izlaznih kapaciteta skladišta Okoli, ali nakon toga svaka daljnja investicija više nije ekonomski opravdana.
"Ne bude li Hrvatska, poput ostalih europskih zemalja, vodila brigu o potrebi energetske neovisnosti i vlastitim strateškim interesima, vrlo brzo, već nakon 2020. godine, planirani rast potrošnje plina od 5% na godinu suočit će nas s nemogućnošću da u cijelosti zadovoljimo potrebe svojih potrošača, a što bi moglo imati dugoročne i nesagledive posljedice na gospodarski razvoj naše zemlje", zaključuje Dragica Krpan, direktorica tvrtke koja je od svibnja 2009. do kraja 2011. ostvarila prihod od 479 milijuna kuna i neto dobit od 135 milijuna kuna.