Kako je priopćeno iz Plinacra, Operatori plinskog transportnog sustava srednjoistočne Europe (ENTSOG) usvajaju svoje Planove regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu 2012.-2021. U skladu sa člankom 12 europske uredbe EC/715/2009, OTS-ovi će objavljivati Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu svake dvije godine, a kako bi bili u skladu s ovom obvezom, operatori plinskog transportnog sustava srednjoistočne Europe (CEE GRIP TSOs) izradili su svoj prvi Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu (CEE GRIP). Kako se navodi u priopćenju, svrha je ovoga Plana pokazati pregled regionalne plinske infrastrukture, u skladu s Planom desetogodišnjeg razvoja plinske mreže na razini Zajednice, procjenjujući i utvrđujući moguća buduća ulaganja u plinsku infrastrukturu. Plan također ima za cilj obuhvatiti dinamiku razvoja plinskog tržišta, uzimajući u obzir scenarije opskrbe, stvaranje jedinstvenog plinskog tržišta te posebno sigurnost opskrbe (N-1) na regionalnoj razini. Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu 2012.-2021. može se smatrati pilot-verzijom ovog regionalnog plana (GRIP). OTS-ovi srednjoistočne Europe žele potaknuti sve zainteresirane suvlasnike da sudjeluju u javnom savjetovanju koje će se održati u veljači 2012. te na radionici planiranoj 7. ožujka 2012. u Pragu. Operatori plinskog transportnog sustava srednjoistočne Europe bit će zahvalni na svim povratnim informacijama, mišljenjima i primjedbama koje im mogu pomoći da unaprijede sljedeća izdanja regionalnih planova (CEE GRIP), kao i da ih prilagode potrebama tržišta i izazovima s kojima će se srednjoistočna Europa suočiti u budućnosti. Dakako, primjedbe i zahtjeve za registraciju za radionicu mogu se poslati do 19. veljače 2012. na e:mail adresu ceegrip@net4gas.cz. Regija srednjoistočna Europa za ovaj Plan GRIP obuhvaća 9 zemalja i 15 OTS-ova. Zemlje koje su u njega uključene su Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka, dok su OTS-ovi: BOG GmbH, OMV Gas, Tauerngasleitung GmbH, Trans Austria Gasleitung GmbH, Bulgartransgaz EAD, Plinacro, NET4GAS, s.r.o., GRTgaz Deutschland GmbH, Ontras VNG Gastransport GmbH, Open Grid Europe, WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG, FGSZ Naturel Gas Transmission, GAZ-SYSTEM S.A., eustream i Transgaz .